…ZOALS JEZUS

Op startzondag is het jaarthema geïntroduceerd en inmiddels zijn we begonnen verdieping. Een goed moment om het nog even toe te lichten!

Afgelopen seizoen hebben we met elkaar gesproken, gebeden en nagedacht over hoe we als Crossroads verdergaan. Het bouwteam heeft daarin verschillende scenario’s besproken en gaf het advies om verder te gaan als kerk met een focus op discipelschap.
In de gesprekken die volgden, o.a. tijdens de bondgenotenavonden, merkten we dat het niet altijd duidelijk is wat we met discipelschap bedoelen of dat we met hetzelfde woord soms iets anders voor ogen hebben.
Komend seizoen willen we ons daarom (opnieuw) verdiepen in wat discipelschap betekent. Hierbij is de Bijbel onze richtlijn en kader: wat lezen we over discipelschap in de Bijbel? Wat betekende het voor toen? Wat kunnen we daar anno 2023/2024 van leren? Wat zou God ons willen zeggen? Wat gaan we ermee doen?

Jaarthema

Het jaarthema …ZOALS JEZUS bestaat uit 3 delen:

  • Worden als Jezus (sep t/m november)
    Hoe gaan we steeds meer op Jezus lijken? Wat betekent het om vanuit onze nieuwe identiteit te leven? Hoe gaan we in ons karakter steeds meer op Jezus lijken?
  • Leven als Jezus (januari tot Pasen)
    Wat kunnen we leren van hoe Jezus leefde? Hoe kunnen we steeds meer een levensstijl leven als volgeling van Jezus?
  • Doen als Jezus (Pasen tot zomervakantie)
    Hoe en wat deed Jezus? Hoe kunnen we leren om net als Hem te doen? Wat is onze roeping en rol in de maatschappij/stad waarin wij leven?

Wat is discipelschap?

In de Bijbel komt het woord discipelschap niet voor. Wél lezen we in de Evangeliën over discipelen. Dit waren de leerlingen van Jezus. Een leerling in die tijd betekende meer dan het volgen van een opleiding. Een leerling in die tijd volgde een Rabbi na. Dat betekende naast kennisoverdacht, tijd doorbrengen met de meester, meekijken, vragen stellen, bevraagd worden, meedoen, oefenen en op den duur zelf doen. Het was een vormingsproces waarin een leerling ook op zijn meester ging lijken. In karakter, in gewoontes, in spreken, in daden, etc. Daarom hebben we gekozen voor het jaarthema: ‘… zoals Jezus’.

Een eenvoudige omschrijving van discipelschap: leren, denken, doen en zijn zoals Jezus. Met als doel: getuigen van Jezus en anderen helpen Jezus te volgen.

Vanuit de Bijbel zou je het zo kunnen beschrijven:

Het grote gebod
‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. (…) Heb uw naaste lief als uzelf.’ (Matt. 22:37-39)

De grote opdracht
‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ (Matt. 28:18-20)

Discipelschap – of het volgen van Jezus – bestaat uit:
– Opzettelijk leren
– Geestelijke discipline en oefening (doen als Jezus)
– Gehoorzaamheid aan Gods Woord
– Leren Gods stem te verstaan
– Proces van overgave en herstel (vernieuwing in denken, leven in vrijheid)
– Levensstijl gericht op het delen van het Goede Nieuws in woorden en daden
– Ander mensen helpen om te groeien als leerling en volgeling van Jezus
– Blijvend leren en groeien in karakter en daden van Jezus

 

…ZOALS JEZUS

Worden als Jezus I najaar 2023
Leven als Jezus I januari – Pasen 2024
Doen als Jezus I Pasen – zomer 2024