Waar zagen we God aan het werk?

Tijdens de laatste samenkomst voor de zomervakantie, op 9 juli, blikten we met elkaar terug op het seizoen dat achter ons lag. De vraag die centraal stond: ‘Waar zagen we God aan het werk afgelopen jaar?’ Er werden verhalen uit de missional communities en wijkgroepen gedeeld. En er was ruimte voor iedereen om zijn/haar verhaal op te schrijven. Of te tekenen. Een prachtige verzameling van verhalen: eerlijk, hoopvol, met een rauw randje, bemoedigend, dankbaar en verwachtingsvol. Want er is een diep verlangen naar dat het Koninkrijk waar Jezus over sprak, dichterbij komt en het verschil maakt in levens van mensen, in gezinnen, op de werkvloer en in de straten van Rotterdam en daarbuiten.

De verrassingen van God – Womanhood

God was erbij in de diepe dalen & op een hoge berg – Spangen

De vele contacten die we door diverse acties hebben opgedaan – Spangen

De aardige mensen van Crossroads die mij in hun midden verwelkomd hebben en hebben geaccepteerd

Ik ben God dankbaar dat ik Zijn stem mocht herkennen

God gaf me mijn ‘Sabbat’ terug. Mijn werkgeefster stemde ermee in dat ik niet meer op zondag hoefde te werken.

Jezus heeft mij nieuwe manieren laten zien waarop ik hem als discipel kan volgen én anderen discipel kan maken.

God heeft de juiste mensen op ons pad gebracht op de momenten dat we het zelf niet meer wisten

Hij heeft naar mijn gebeden geluisterd en geantwoord. Hij is dichtbij geweest op de zwartste momenten.

Dankbaar hoe God mensen om mij heen geeft die van mij houden. Dat zijn liefde eenzaamheid uitdrijft.

Dankbaar dat Hij zo geduldig met mij is, dat Hij zich uit blijft strekken om mij dichter bij zijn hart te hebben.

Een héél waardevolle familie, een community, in de wijk. Samen delen we het besef dat we God nodig hebben in alles dat we doen. Samen kunnen we familie zijn voor mensen die we ontmoeten.

Dat we steeds meer een community worden die Jezus wil volgen, het evangelie delen serieus nemen en zo mensen aan tafel krijgen die anders niet zo snel een kerk binnenstappen. – Startup Coffee

God, ik ben dankbaar dat vrouwen in mijn werkomgeving naar mij toekomen en hongerig vragen hoe het werkt ‘dat geloven’. Ze zien iets aan me wat triggert, het enige wat ik hoef te doen is het te laten zien!

God heeft voorzien in een huis.

De relaties die we aan hebben kunnen gaan met onze buren.

Ik ben dankbaar dat Gods veelzijdige en veelkleurige karakter steeds meer zichtbaar wordt in het grote lichaam, de kerk. Dat mensen uit andere culturen en achtergronden een nieuwe warme plek vinden. Safe Haven kan niet zonder dat grotere lichaam. – Safe Haven

Ik ben 4 jaar geleden tot geloof gekomen. Ik was moslim, nu christen. In tijden dat het slecht met mij ging, riep ik tot God om mij de weg te wijzen. Allah was er niet, maar Jezus en zijn Vader heeft geantwoord. Ik ervaar dat mijn lasten lichter zijn. Net genoeg om te dragen dan in mijn vorige leven. Herboren!

Dankbaar voor elkaar, groeiend familie-gevoel. – Dordtroaders

Humor, fun en plezier – Dordtroaders

Monique Moen – van Baarle