watvindtGodbelangrijk@crossroadsrotterdam.nl

Wat vindt God belangrijk?

Deze maand zijn we als Crossroads aan het bidden en vasten. We vragen God om te spreken en ons richting te geven. Om de indrukken en gedachten die we deze maand ontvangen bij elkaar te brengen, is het volgende e-mailadres aangemaakt: ‘watvindtGodbelangrijk@crossroadsrotterdam.nl’.

We zouden het tof vinden als jullie de indrukken die jullie ontvangen voor Crossroads naar dit e-mailadres willen sturen. Misschien dat je in je eigen community ook een manier kunt vinden om alle gedachten, Bijbelteksten en indrukken die jullie deze maand ontvangen bij elkaar te brengen.
Na de maand januari kan dit in gebed meegenomen worden en kunnen er stappen gezet worden.

Voor situaties waarin je stappen zet in het luisteren naar Gods stem en ernaar verlangt om God te horen spreken, kan je je specifiek voorbereiden:

 1. Focus op God, richt je blik op Jezus.
 2. Leer om vanuit rust te luisteren naar wat God wil zeggen.
 3. Vraag God om je hart te vullen met Zijn liefde.
 4. Verlang naar woorden die opbouwen, troosten en bemoedigen.
 5. Schuif actief je eigen plannen terzijde, al je vooroordelen of gedachten, je ratio en je eigen denkpatronen.
 6. Vraag de Heilige Geest je te vullen en tot je te spreken en je te laten zien wat Hij aan het doen is in Crossroads, je community of je persoonlijk leven.
 7. Vraag God om Zijn hart te openbaren.
 8. Heb geloof. Wandel door geloof en niet door wat zichtbaar is door zintuigen en gevoelens.

 

We willen je echt aanmoedigen om je woorden en indrukken te delen, ook als je zelf niet goed weet wat je er mee aan moet. We hanteren bij het proces van luisteren naar God altijd de volgende handvatten:

 • Observatie: wat zag ik? Wat hoorde ik? Wat ervoer ik?
 • Reflectie en discussie: waar ging dit over? Wat kan het betekenen?
 • Plannen maken: wat gaan we er mee doen?

Anders gezegd: er is openbaring, interpretatie en toepassing. Je hoeft geen verantwoordelijkheid te nemen voor de interpretatie en de toepassing van wat je meent van God te hebben ontvangen. LT en staf hebben de taak om dat op een zorgvuldige manier te toetsen en zullen dat proces ook op een transparante manier invullen.