WAAR WILLEN WE NAAR TOE? WAARDEN

We hebben een aantal uitgangspunten gekozen die we leidend willen zijn bij alles wat we doen.

Een uitnodiging en een uitdaging…

Een van de eerste dingen die Jezus zei was: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken’ (Marcus 1:17). Hij richtte deze woorden tot een aantal mensen, die we vanuit de bijbel hebben leren kennen als ‘discipelen’: leerlingen. Deze oproep van Jezus bevat zowel een uitnodiging als een uitdaging. Deze twee begrippen zien we voortdurend terug en die willen we ook terug laten keren binnen Crossroads Rotterdam.

Uitnodiging staat voor de relatie die God met ons aan wil gaan. Hij nodigt ons uit om bij hem te zijn. Dat bepaalt wie we mogen zijn en daarin ontvangen we genade, genezing en herstel. In de relatie die God met ons aangaat vraagt hij ons om hem te vertrouwen, te volgen en gehoorzaam te zijn.

De uitdaging staat voor het appèl dat God doet op ons om de wereld in te gaan, het goede nieuws bekend te maken en de kracht van God door wonderen en tekenen zichtbaar te laten worden, in ons eigen leven en in de wereld om ons heen. Door de relatie die we met God hebben, ontvangen we autoriteit en kracht om het Koninkrijk van God te vertegenwoordigen op de plek waar we wonen en werken.

God wil ons uitnodigen én uitdagen. Beide appèls weerspiegelen de boodschap van het Koninkrijk.

Samen Jezus volgen: discipelschap

Als Crossroads Rotterdam verlangen en groeien we naar een cultuur van discipelschap. Een cultuur die je uitnodigt en uitdaagt om Jezus centraal te stellen in je leven en hem te volgen op alle gebieden van je leven (relaties, werk, geld, vrije tijd, etc.). Discipelschap betekent ook dat we leren Gods stem te verstaan en elkaar helpen antwoord te krijgen op de vragen ‘Wat zegt God tegen je? en ‘Wat is je reactie daarop?’

Samen leven als een ‘extended family’: community

God heeft ons geschapen voor relaties. We zijn niet alleen bedoeld om samen met anderen (‘in community’) te leven, als we samen met anderen optrekken, kan het beste in ons naar boven komen. Daarom zullen we ook het meeste resultaat zien, wanneer we ons gezamenlijk inzetten voor de missie die God ons gegeven heeft. We willen samen leven als een community, een extended family, en tegelijk andere mensen uitnodigen om ook deel uit te gaan maken van die communitiy.

Balans in onze relaties: UP-IN-OUT

Als we de uitdaging aangaan om discipelen van Jezus te worden, dan mogen we in ons leven het voorbeeld van Jezus volgen. In het voorbeeld dat het leven van Jezus ons geeft, zien we dat drie relaties altijd perfect in balans waren:

• UP – intieme relatie met zijn Vader, en gevoeligheid voor de leiding van de Heilige Geest;

• IN – nauwe relaties met de mensen die dicht bij hem stonden (zijn discipelen);

• OUT – omzien naar de wereld in nood om hem heen

We zijn als mensen bedoeld om relaties te hebben: met God (UP), met elkaar (IN) en met anderen (OUT). De één kan niet zonder de ander. Het is belangrijk om hierin een gezonde balans te vinden en dat we als christenen investeren in de relatie met God, met andere christenen en met mensen die geen christen zijn. De UP – IN – OUT kunnen we toepassen op ons persoonlijke leven, maar zijn ook een leidraad voor hoe we de missional communities en Crossroads Rotterdam als geheel willen vormgeven.