Crossroads Rotterdam is een initiatief van een aantal mensen die op zoek waren naar een kerk waar ze met een gerust hart hun vrienden mee naar toe konden nemen die anders nooit naar de kerk zouden gaan. Hoewel we uit kerken van uiteenlopende verscheidenheid afkomstig waren, deelden we de mening dat er in Rotterdam en omgeving behoefte was aan een beweging waar je je ‘buitenkerkelijke’ vriend of vriendin mee naar toe kon nemen op zo’n manier dat deze persoon op een positieve en uitdagende manier kennis kon maken met Jezus Christus en zijn koninkrijk. In Rotterdam zijn er weinig kerken die qua stijl proberen aan te sluiten bij de belevingswereld van jonge mensen aan het begin van de 21ste eeuw.

Deze kloof wordt duidelijk als je ontkerkelijking, die de laatste decennia in Rotterdam heeft plaatsgevonden, in kaart brengt. Jezus opdracht is om alle volken tot Zijn discipel te maken. In plaats daarvan verliest de kerk in hoog tempo haar bestaande leden.

Zodoende kwamen we tot de overtuiging dat er behoefte was aan een nieuw initiatief in Rotterdam. Het besef groeide dat er behoefte was aan meer dan een kerk – er was behoefte aan een beweging! Onze hoop is niet om een nieuw instituut te vestigen, maar om in onze wereld het koninkrijk van Jezus te vertegenwoordigen en realiteit te zien worden!

In 2001 begon een kerngroep van initiatiefnemers daarom met het uitwerken van deze plannen. De meeste leden van deze kerngroep kom je nog steeds tegen bij Crossroads Rotterdam.