Verwerking verdieping thema I Jezus volgen. Toen en nu.

Aan tafel met Jezus (deel 1)

Maaltijden spelen een belangrijke rol in het leven en onderwijs van Jezus. Denk aan de gesprekken die Hij voerde tijdens de maaltijd, de uitnodigingen waar Hij op in ging van mensen die bekend stonden als zondaars, de wonderen en tekenen die Hij deed met eten en drinken en de instelling van het avondmaal. Wij zien eten vaak als een noodzakelijk iets dat goed is voor ons lichaam. We eten regelmatig alleen, of eten terwijl we ondertussen andere dingen doen. In de tijd van Jezus was een maaltijd een uiting van gastvrijheid. Het betekende bescherming en veiligheid (Psalm 23), bevestiging van relaties én het was de plek waar gediscussieerd werd over de Schriftteksten en waar God heel bewust werd uitgenodigd en zijn aanwezigheid werd gevierd. De tafel – of de BBQ (Joh. 21:9-19) – was ook de plek waar dingen werden goed gemaakt, geschillen werden bijgelegd en vergeving werd uitgesproken. De plek waar genezing en herstel plaatsvond.

Bijbelgedeelten die gaan over hoe Jezus tijd met mensen doorbracht tijdens een maaltijd:

Luc 5:27-39 I Luc 7:36-50 I Luc 9:10-17 I Luc 22:14-38 I Openbaring 3:20 I Etc…

Verwerking kinderen, tieners en volwassenen

Aan tafel met Jezus…

Voorbereiding: print onderstaande vragen uit en knip ze per vraag uit.

Voor iedereen een vraag a la de pickwick theezakjes. Geef iedereen een stuk taart, soesje, bord, kop soep o.i.d. met een van de volgende vragen:

* Waar zou jij met Jezus willen eten?
* Waar zou jij het met Jezus over willen hebben, als je met Hem uit eten mag?
* Welk verhaal over of van Jezus spreekt jou het meest aan?
* Wie zou jij uitnodigen voor een maaltijd met Jezus?
* In Op. 3:20 staat dat Jezus bij jou wil komen eten. Wat zou je voor hem klaar maken?
* Jezus ging juist eten bij de mensen waarvan je het niet zou verwachten. Met wie zou hij nu gaan eten als hij in Rotterdam te gast zou zijn?
* enz.

Laat de kinderen/tieners helpen met het verdelen van de vragen en het uitdelen van het lekkers met de vragen.

Verwerking volwassenen

De corona-maatregelen dwingen ons om na te denken over hoe we onze ontmoetingen op een andere manier vorm kunnen geven. Een vorm zou kunnen zijn dat de groep in meerdere kleinere verbanden samenkomt. Hoe zou het idee van een community rondom een maaltijd of tafelgemeenschap bij jullie passen?

 

Welke van de bovengenoemde uitingen (gastvrijheid, geschillen bijleggen, genezing, bescherming, etc.) spreekt je aan? Waarom?

 

Op welke manier kan jouw/jullie tafel uitnodigend zijn voor mensen uit je/jullie netwerk?