Vermenigvuldiging van missionaire leiders

Aan het einde van de zomer ontdekten mijn man Arthur en ik de eerste appel aan ons appelboompje. Vorig jaar hebben we het boompje in onze voortuin gepland. Dat er nu al een appel aan zou groeien hadden we niet verwacht. Een groen appeltje tussen groene blaadjes valt niet op, maar we verwonderden ons dat het er ‘zomaar’ groeide.

Eenzelfde verwondering merkte ik de afgelopen maanden, waarin vijf 3D-groepen van start zijn gegaan. Groepen die als doel hebben mensen te discipelen en waarin mensen uit Crossroads kunnen ontdekken wat het betekent om te leven gericht op drie dimensies: God (UP), elkaar (IN) en mensen die Jezus niet kennen (OUT). Een aantal van deze 3D-groepen zijn startende Missional Communities.
20130907161152
Toen we aan het begin van het seizoen met alle 3D-groepleiders bij elkaar kwamen, realiseerdeik medat deze mensen en de groepen die ze gaan leiden, de ‘vruchten’ zijn van een jaar investeren. Een jaar lang ebben we met deze leiders opgetrokken in huddles, met als doel hen te coachen en te trainen vanuit discipelschap. Iedere twee weken kwamen we bij elkaar om te horen hoe het ging. Om stil te worden en elkaar vragen te stellen als ‘Wat denk je dat God tegen je zegt?’ en ‘Wat ga je er mee doen?’. We hebben ons verdiept in lifeshapes, eenvoudige figuurtjes die helpen om principes van God toe te passen in ons eigen leven. Maar die ons ook helpen om de principes van God uit te kunnen leggen aan anderen.

Het was mooi om, op die avond aan het begin van het seizoen, te merken dat we eenzelfde verlangen deelden. Een verlangen om dat wat we in de huddles hebben geleerd en ontvangen te delen met anderen in de 3D-groepen. Een verlangen om in mensen te investeren, om samen met hen stil te worden en te luisteren naar wat God wil zeggen. Om samen te ontdekken hoe lifeshapes kunnen helpen om principes van God toe te passen in ons dagelijkse leven. Om voor elkaar te bidden en elkaar te bemoedigen. En… om samen mission te doen!

We hadden vorig jaar graag veel meer mensen willen uitnodigen voor de eerste huddles, zodat we meer mensen met leidersrollen konden coachen en trainen vanuit discipelschap. Hierin waren we beperkt; we zijn met een klein groepje mensen gestart. Het resultaat is dat dit kleine groepje mensen met elkaar meer mensen kunnen uitnodigen en betrekken in discipelschap en mission dan we als staf zouden kunnen doen. Langzaam maar zeker drong het tot me door… Dit is vermenigvuldiging!

De afgelopen jaren heb ik veel gehoord en gelezen over discipelschap, leiderschap en vermenigvuldiging. Het heeft me enthousiast gemaakt, maar het is helemaal geweldig om het in de praktijk te zien gebeuren. Het is maar een klein voorbeeld en we mogen nog veel leren. Maar samen met deze 3D-groepleiders kijk ik uit naar wat God door hen heen wil doen.

Hoewel Arthur en ik de appelboom vorig jaar hebben gepland en op warme dagen water hebben gegeven, groeide dit jaar daar ‘opeens’ een appel. Die appel is het gevolg van een natuurlijk groeiproces. Zo is het ook met discipelschap: het is intentioneel. We doen waarvan we denken dat God het tegen ons zegt of waarvan we weten dat het goed is om te doen. En we laten ons graag verrassen door de vruchten ervan!