THE PROPHECY COURSE

Op woensdag 11 januari 2017 starten we voor de derde keer ‘The Prophecy Course’. Deze cursus is ontwikkeld om mensen toe te rusten en te trainen in het verstaan van Gods stem – en er iets mee te doen.

Iedere volgeling van Jezus kan leren om Gods stem te verstaan en The Prophecy Course is ontwikkeld om op een toegankelijke wijze dit te leren. Mensen met weinig ervaring op het gebied van ‘verstaan van Gods stem’ en ‘profetie’ kunnen hier aan mee doen, maar voor mensen met meer ervaring zal deze cursus meer dan voldoende uitdaging bevatten. De cursus geeft een stevige, bijbelse fundering voor het begrijpen van profetie en verstaan van Gods stem, en geeft praktische handvatten om dit in real life toe te passen.

De cursus is ontwikkeld in St.Thomas’, een kerk in Sheffield (UK) waar ‘luisteren naar God en profetie’ een normaal onderdeel van het gemeenteleven is en dat ook missionair uitpakt.

Er bestaat een misverstand dat ‘luisteren naar God en profetie’ alleen is weggelegd voor de super-geestelijken, de zwevers of de weirdo’s onder ons. Maar Gods stem leren verstaan is juist weggelegd voor ALLE volgelingen van Jezus. Niet voor niets roept Paulus op om er naar te streven (1 Korintiërs 14:1,39):

‘Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van profetie’ … ‘Kortom broeders en zusters, streef ernaar te profeteren…’

Programma:
11 januari: Het begrijpen van profetie
25 januari: Leren luisteren naar Gods stem
8 februari: De Heilige Geest
22 februari: Waarden
8 maart: Groeien in profetie
22 maart: Richtlijnen en een goede praktijk
5 april: Toetsen van profetieën en erop reageren
19 april: Profetische bediening

De eerste helft zal bestaan uit onderwijs door middel van Engelstalige DVD’s, die onlangs Nederlands ondertiteld zijn! De andere helft zal bestaan uit praktische oefeningen. De cursus bestaat uit 8 avonden en wordt tweewekelijks gegeven.

Locatie: Annastraat 2B
Tijd: van 20.00 – 22.00 uur
Kosten: 35 euro per deelnemer (Maar: zoals gebruikelijk bij Crossroads Rotterdam vinden we dat geld geen obstakel mag zijn om mee te doen. Laat je hierdoor dus niet weerhouden. Mocht het een probleem zijn, dan vinden we wel een oplossing!)

Mail ons om je aan te melden, of als je nog vragen en opmerkingen hebt.