'kind' Getagde berichten

Dag 11: Reageren op de reactie van een kind

Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’ (Lucas 1,39-45) Het moet een bijzondere gebeurtenis zijn geweest, toen de twee zwangere vrouwen elkaar ontmoetten. Twee zwangerschappen die eigenlijk niet kunnen in één ruimte bij elkaar. Twee zwangerschappen waarbij de heilige Geest de regie heeft. Maria gaat op reis en bezoekt Elizabeth, een ver familielid. Lucas beschrijft…