'Immanuel' Getagde berichten

Dag 17: Noem hem Jezus. Geef hem de naam Immanuel.

‘Jozef deed wat de engel hem had opgedragen’ (Mattheüs 1,21-25) De engel legt nog een paar dingen uit. Het gaat een zoon worden, en hij moet Jezus gaan heten. Net als bij Zacharias en Elizabeth maakt de engel duidelijk dat de ouders hier geen inspraak krijgen. Maar dat is ook hier begrijpelijk: de naam maakt duidelijk wie dit kind is en wat…