'Advent' Getagde berichten

Dag 26: Ja, het is waar

Hij belichaamt het ja. In hem worden alle beloften van God ingelost. (2 Korintiërs 2,19-20) Jezus is het ‘ja’ van God aan mensen. Dat is het punt dat Paulus in zijn betoog probeert te maken. Als je wilt weten wat de beloften van God waard zijn, dan is het antwoord te vinden in het komen van Jezus. Dat punt maakt Paulus in…

Dag 24: Alles waard

‘…en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre’  (Matteüs 2,11b-12) De magiërs waren uitzinnig van vreugde geweest en aanbaden Jezus, het kind (vs 10-11a). Daarna komen ze met geschenken. Ze pakken uit met echt zeer kostbare spullen. Je mag hopen dat het idee van (dure) geschenken geven met Kerst daar vandaan komt… De magiërs geven goud, en het echoot Psalm 72,15 na: ‘Leve de koning!…

Dag 22: Waar is de pasgeboren koning?

‘Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem’ (Mattheüs 2,1-9) Het is nu de beurt aan koning Herodus om te schrikken. Er staat dat niet alleen hij, maar ‘heel Jeruzalem’ is geschrokken (vs 3) van het nieuws dat er een koning is geboren. Alleen, er wordt geen melding gemaakt van een engel die tegen hem zegt: ‘Wees niet bang’. Ook in…

Dag 21: Van herder naar evangelist

‘Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden’ (Lucas 2,13-20) De engel heeft gezegd wat hij moest zeggen, en plots verschijnt er een engelenkoor. Die engelen zullen er de hele tijd al geweest zijn, maar nu worden de herders in staat gesteld om ze te zien. Het Griekse woord dat wordt gebruikt voor deze groep heeft vaak de betekenis…

Dag 20: Redder

Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren (Lucas 2,8-12) Het is het engelengilde weer gelukt: mensen aan het schrikken maken. Deze keer een groep herders. Voor het eerst verschijnt een engel aan meerdere mensen tegelijk en dat maakt het anders. Bij Zacharias, Maria en Jozef kon je nog de optie open houden dat iemand het zich ingebeeld heeft, maar op het…

Dag 19: Geen plek

Ze bracht een zoon ter wereld’ (Lucas 2, 6-7) Hoe minder er beschreven staat, hoe meer je er bij kunt bedenken rond de geboorte van Jezus. Twintig eeuwen kunst en kitsch, en vele liedjes, kinderbijbels en kerststalletjes verder kan het onze verbeelding aardig prikkelen wat er gebeurde op de plek waar Jezus werd geboren. Lucas houdt het kort en sober; het werd…

Dag 17: Noem hem Jezus. Geef hem de naam Immanuel.

‘Jozef deed wat de engel hem had opgedragen’ (Mattheüs 1,21-25) De engel legt nog een paar dingen uit. Het gaat een zoon worden, en hij moet Jezus gaan heten. Net als bij Zacharias en Elizabeth maakt de engel duidelijk dat de ouders hier geen inspraak krijgen. Maar dat is ook hier begrijpelijk: de naam maakt duidelijk wie dit kind is en wat…

Dag 16: Opnieuw: wees niet bang

Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen (Mattheüs 1,18-20) Tijd om het ook eens over Jozef te hebben. Nadat Mattheüs eerst het hele geslachtsregister doorwerkt vanaf Abraham en uitkomt bij Jozef, beschrijft hij zijn aandeel in het verhaal. Jozef’s rol is nogal ondankbaar: stel je voor dat je aanstaande vrouw zwanger is – van iemand anders……

Dag 11: Reageren op de reactie van een kind

Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’ (Lucas 1,39-45) Het moet een bijzondere gebeurtenis zijn geweest, toen de twee zwangere vrouwen elkaar ontmoetten. Twee zwangerschappen die eigenlijk niet kunnen in één ruimte bij elkaar. Twee zwangerschappen waarbij de heilige Geest de regie heeft. Maria gaat op reis en bezoekt Elizabeth, een ver familielid. Lucas beschrijft…

Dag 10: Laat het gebeuren!

‘Laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt’. (Lucas 1,34-38) Net als Zacharias stelt Maria de vraag naar hoe dan? Hoe kun je een kind krijgen als je nog nooit gemeenschap hebt gehad? Waar Zacharias zijn ‘hoe-vraag’ moest bekopen met zwijgen tot de geboorte van zijn zoon, krijgt Maria wél een uitleg: de heilige Geest en de kracht van de allerhoogste God…