STONES to pass on

Het verhaal van ons, Crossroads, is te vergelijken met een reis die we met elkaar maken. Toen we ons zo’n 10 jaar geleden voorbereidden op het vormen en uitzenden van missional communities lazen we o.a. uit het boek Jozua. Over het volk van God dat op het punt stond het beloofde land binnen te gaan. Als Crossroads probeerden we lessen hieruit te leren en toe te passen. Vanuit dit verhaal (o.a. Jozua 3 – 4) willen we de thematiek voor de komende weken benaderen. Hierin wordt beschreven hoe mensen van het volk Israël stenen moesten verzamelen en hoe Jozua midden in de Jordaan stenen stapelden als markering en herinnering aan wat God deed.

…Daar moet ieder van jullie één steen pakken, voor elke stam één. Die moet je op je schouder hierheen dragen. De stenen zullen later voor jullie een teken zijn… (Jozua 4:5-6)

Het voelt alsof we als Crossroads een beetje terug zijn op de plek waar het begon, dezelfde vragen worden gesteld. Alsof we de Jordaan en de gedenkstenen opnieuw passeren. Weliswaar 10 jaar later, met veel nieuwe mensen erbij, en heel wat mensen uitgezwaaid. Met heel wat kinderen erbij. Tieners. In een ander gebouw. Zeker 12 missional communities en initiatieven verder. Met nieuwe uitdagingen. In een andere tijd.

Dit alles brengt ons terug bij 3 basale vragen: Wie is God? Wie zijn wij? Wie is de ander? Oftewel: wat leeft er in Gods hart voor deze wereld/stad?

Om vooruit te kunnen kijken is het belangrijk om eerst terug te kijken. Hoe was God aanwezig? Hoe hebben we Jezus gevolgd? Hoe zijn we gegroeid in het liefhebben van God? Van elkaar? Van mensen die Jezus nog niet kennen? Wat hebben we geleerd van het met elkaar optrekken in missional communities en kleine groepen? Welke dingen hebben ons geraakt?

Elk van deze vragen gaat verder dan een theoretisch antwoord of beschouwing. Ons gebed en verlangen is dat het ons in de komende weken opnieuw of voor het eerst mag raken. Dat we diep onder de indruk mogen raken van wie God is en wat Hij voor ons heeft gedaan. Dat we overtuigd mogen zijn van wie wij in Christus zijn en hoe God met zijn Geest door ons heen wil werken. En dat we geraakt mogen worden door de noden in de samenleving, in de stad, in de buurt, op het werk.