Thema: Honger naar gerechtigheid

‘Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden (Matteus 5,6)’ zegt Jezus. Een manier om te zeggen dat verlangen naar gerechtigheid even concreet en noodzakelijk is als eten en drinken. En dat verlangen naar gerechtigheid tot een bevredigend slot zal leiden.
In de komende weken zullen we stil staan bij verschillende aspecten van gerechtigheid; waarom het zo’n punt is in de bijbel en wat het heeft te maken met de relatie tussen God en mensen, en mensen onderling.

Datum en sprekerOpname
15 maart Arjan UwlandDeel 1
22 maart Ron BeckerDeel 2
29 maart Margreet WestersDeel 3