Johannes 15

Bij Crossroads Rotterdam vinden we het belangrijk om dicht in de buurt van Jezus te zijn. Met ons motto Jezus volgen. Met elkaar. In alles. Voor de vernieuwing van de stad geven we ook aan dat we Jezus dicht op de huid willen zitten en in zijn voetspoor willen gaan. Jezus spreekt zelf ook over hoe hij de relatie tussen hem en zijn volgelingen ziet, o.a. in Johannes 15. In de komende weken staat dit hoofdstuk centraal, een hoofdstuk dat misschien het meest bekend is vanwege het beeld van de wijnstok en de ranken als illustratie voor de relatie tussen Jezus en zijn volgelingen, en vanwege de term ‘vrucht dragen’ als belofte en opdracht.

Jezus spreekt over een nauwe verbondenheid tussen hem en zijn volgelingen en wat dat voor gevolgen heeft: intiem leven met hem is dé sleutel tot een leven met vruchtbare impact. Niet alleen dat, het is ook nog eens de bron van vreugde en liefde in je leven. De intieme band met Jezus is tegelijkertijd de aanleiding voor en de bescherming tegen de weerstand die dat oproept in deze wereld.

Als Jezus zegt ‘Blijf in mij’, dan heeft het met heel veel dingen te maken. En tegelijkertijd is het de eenvoudige kern die hij zijn volgelingen voorhoudt om zo een vruchtbaar leven te leiden. Aan het begin van een nieuw seizoen van Crossroads Rotterdam zullen we met elkaar Jezus’ uitnodiging om dicht bij hem te zijn (opnieuw) verkennen en op ons af laten komen.

10 september 2017: Blijf in mij – Johannes 15,1-8 + 27
Jezus spreekt over een nauwe verbondenheid als die van wijnstok en rank. We zijn gemaakt om afhankelijk van hem te zijn. De consequenties van het niet in hem zijn. Vruchtdragend als belofte, logisch gevolg en opdracht. Waarom is het ‘in hem zijn’ zo belangrijk?

september 2017: Ik noem jullie vrienden – Johannes 15,9-17
Jezus definieert de relatie met zijn discipelen in termen van vriendschap. Die vriendschap uit zich in het gericht zijn op doen wat Jezus zegt en wordt zichtbaar in de wijze waarop men elkaar liefheeft. Waarom is vriendschap met Jezus zo bijzonder?

24 september 2017: Weerstand en agressie – Johannes 15,18-25
Jezus vertelt dat je tegenstand kunt verwachten als je met hem verbonden bent. Dat hoort er bij. Maar hoe zit dat en hoe ga je er mee om?

8 oktober 2017: De Geest van de waarheid – Johannes 15,26-27
Jezus kondigt aan dat de heiige Geest zal komen. Hij noemt hem hier de ‘pleitbezorger’ en de geest van de waarheid. Sommige vertalingen hebben het ook over ‘trooster’. Deze heilige Geest speelt een cruciale rol in het ‘in hem blijven’. Hoe zit dat?