Jezus volgen

Jezus volgen. Met elkaar. In alles.
Voor de vernieuwing van de stad.

Met deze woorden hebben LT en staf vorig jaar de missie en visie van Crossroads Rotterdam zo kernachtig mogelijk proberen te verwoorden. Het geeft woorden aan wat we al (proberen te) doen, waarop we bevraagd willen worden en elkaar toe willen aanmoedigen.

Jezus zei ’t zelf: ‘Volg mij’. In deze prekenserie willen we – eigenlijk verbluffend basaal – stilstaan bij de fascinerende persoon van Jezus. Wie is Hij, dat je alles achter je zou laten om hem te volgen? Hoe deden zijn discipelen dat? En hoe doen jij en ik dat, en dan ook nog eens met elkáár?
We gaan op zoek naar onze eigen verhalen. We gaan voor een gerichte toepassing van Jezus’ oproep: ‘Volg mij!’

DatumSprekerOpname
11 september 2016Ron Beckerlink
18 septemberGerard van Houwelingenlink
25 septemberArjan Uwlandlink