Preken on Honger naar gerechtigheid

Thema: Honger naar gerechtigheid

‘Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden (Matteus 5,6)’ zegt Jezus. Een manier om te zeggen dat verlangen naar gerechtigheid even concreet en noodzakelijk is als eten en drinken. En dat verlangen naar gerechtigheid tot een bevredigend slot zal leiden. In de komende weken zullen we stil staan bij verschillende…