Samenkomsten en DBS 2022: Het Evangelie naar Mattheüs

Bij Crossroads kiezen we meestal voor bepaalde thematieken waarmee we invulling geven aan de samenkomsten. In het komende half jaar doen we dat echter anders. In aansluiting bij de Discovery Bible Study (DBS) die we voor de community-zondagen faciliteren zullen we ‘gewoon’ een tekstgedeelte nemen. Daarbij kiezen we vooral voor het Evangelie naar Matteüs om zo ook een Bijbelboek te volgen.

Als je het Evangelie naar Matteüs leest dan duik je in het leven van Jezus, van de gebeurtenissen van zijn geboorte tot aan zijn dood en opstanding, en de uitzending van zijn discipelen de wereld in. In het voorwoord van de vertaling van The Message schrijft Eugene Peterson dat karakteristiek bij Matteüs is dat hij ‘in vervulling gaan’ gebruikt om de verbanden aan te duiden: ‘zo moest in vervulling gaan wat die en die had gezegd’. Het is een rijke manier om naar de teksten te kijken.

We zullen de vragen van DBS ook in de samenkomst zoveel mogelijk meenemen: Wat zegt het over God? Wat zegt het over mensen? Wat zegt het jou en wat zou God hier doorheen tegen jou kunnen zeggen? Waarmee zou je aan de slag willen gaan? Kortom de discipelschapsvragen die je van ons gewend bent.