Samen is veel leuker

shutterstock_286052273

‘Samen is veel leuker…’ een regel uit een kinderlied dat we afgelopen periode regelmatig zongen in Crossroads. Over hoe leuk het is om samen te zijn en samen dingen te doen, daar zullen de meningen ongetwijfeld verdeeld over zijn. En zoiets als introversie en extraversie schijnt daarin ook nog een rol te spelen. Wel lijkt het erop dat we als mens gemaakt zijn om in relatie tot andere mensen te leven. We zien dat terug in het voorbeeld dat Jezus gaf, hoe hij drie jaar lang optrok met een groep volgelingen die tegelijkertijd ook zijn vrienden waren. Omdat we ons als Crossroads geïnspireerd weten door Jezus en hem willen volgen, hechten we er waarde aan om dit dan ook samen te doen. Onze slogan verwoordt dit als volgt: Jezus volgen. Met elkaar. In alles. Voor de vernieuwing van de stad.

Voor de mensen die deel zijn van een missional community zijn deze dingen bijna een vanzelfsprekendheid. Natuurlijk vraagt het om creativiteit en prioriteit om het te integreren in onze vaak drukke levens, maar door de dingen te doen die we toch al doen, maar dan samen, komen we een heel eind. En hoe leuk is dat! Ook in onze missies trekken we graag met elkaar op, want samen kunnen we meer bereiken dan alleen.

In Crossroads hebben we nu drie missional communities. Procentueel gezien is maar een klein deel van Crossroads betrokken bij een missional community. Ik spreek in Central (de mensen die niet betrokken zijn bij een missional community, maar met name op zondag bij elkaar komen in Het Lyceum) regelmatig mensen die het verlangen hebben om samen op te trekken en daarbij iets te delen met mensen in de wijk of uit hun netwerk. Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom een commitment aan een missional community niet haalbaar is of niet matcht. Soms ook omdat mensen zelf al een missie hebben, op hun werk, in de wijk of elders.

Wanneer je wel graag een missie wilt ondersteunen, zou je eens kunnen overwegen om incidenteel of voor een afgebakende periode betrokken te zijn bij een missie van een van de missional communities.

De zomerperiode staat voor de deur. Een mooie tijd voor reflectie en om vooruit te blikken op het komende seizoen. Mag ik je wat vragen meegeven? Als het gaat om de missie van Crossroads en die van de missional communities: Hoe wil je hierin bijdragen? Wat denk je dat God hierin tegen je wil zeggen? Hoe zou je dat komend seizoen aan willen pakken? Met wie wil je dit samen gaan doen? Wat moet er evt. stoppen? Wat zou het je op kunnen leveren?

Wat is het mooi als we, of we nu deel zijn van een missional community of de samenkomsten bij Central bezoeken, samen optrekken in de missie van God voor onze stad. Daarbij zoekend naar hoe we kunnen verbinden en elkaar kunnen versterken. Samen is veel leuker!