PREKEN 2014

PREKEN opnamens:

Thema: Songs Of Hope And Despair

Je kunt het allemaal terug vinden in de Psalmen uit de Bijbel: van uitzinnige vreugde tot gekmakende eenzaamheid, van diep berouw tot beklag over onrecht, van rotsvast vertrouwen tot radeloze wanhoop.
In de komende tijd gaan de sprekers van Crossroads Rotterdam aan de slag met enkele van deze Psalmen. Met natuurlijk de tijd van Advent in het achterhoofd, de tijd van verwachting en hoop op God die zijn vervulling vindt in de komst van Jezus.
Aftrap van het thema met Psalm 85 is hier te beluisteren.
Door Ron Becker op 23 november

Thema: Geloven in je werk
Wat leert de bijbel ons over werk? Hoe kan je werk meer betekenis krijgen? Wat betekent het om christen te zijn op je werk? Hoe kan je geloof van invloed zijn op je werk?

Opname van het eerste preek is helaas niet gelukt.
Luister hier de tweede preek van deze serie.
Door Marieke van der Helm op 2 november 2014

Het derde praatje is hier te beluisteren.
Door Jurjan Mol op 9 november 2014.
Preek van 16 november is hier te beluisteren.
Door Gerard van Houwelingen

Thema: Kolossenzen
De brief aan de Kolossenzen biedt alle mogelijkheden om (opnieuw) te ontdekken wie Jezus is, wie God is, en wat dat voor ons betekent.
Inleiding in het thema is hier te beluisteren.
Spreker Ron Becker
Opname van 14 september – tweede deel Kolossenzen – is helaas niet gelukt.
Opname 21 september Kolossenzen hoofdstuk 2 deel 1
Spreker Marieke van der Helm
Opname 28 september Kolossenzen hoofdstuk 2 deel 2
Spreker Ron becker
Opname 5 oktober Kolossenzen hoofdstuk 3 deel 1
Spreker Ron Becker
Opname 12 oktober Kolossenzen hoofdstuk 3 deel 2
Spreker Hester Touwen
Opname 19 oktober Kolossenzen hoofdstuk 4 – laatste preek in deze serie
Spreker Ron Becker

Thema in de zomermaanden: Stories From The Heart  De sprekers van Crossroads Rotterdam delen gedeeltes uit de bijbel die hen raken, die hen drijven en waarvan zij geloven dat ze Crossroads en Rotterdam iets te zeggen hebben. Prille en eindeloze zoektochten, ontdekkingen en herontdekkingen, verwondering en worsteling; we gaan het allemaal tegenkomen bij deze verhalen recht uit het hart.

Luister hier het praatje van zondag 29 juni 2014
Spreker Ron Becker
Luister hier het praatje van zondag 6 juli 2014
Spreker Marieke van der Helm
Luister hier het praatje van zondag 13 juli 2014
Spreker Job Lok
Luister hier het praatje van zondag 27 juli 2014
Spreker Ron Becker
Praatje van 10 augustus (Maarten Gast) is helaas niet opgenomen.
Luister hier het praatje van zondag 24 augustus 2014
Spreker Gerard van Houwelingen
Luister hier het praatje van zondag 31 augustus 2014
Spreker Ron Becker

Thema in april: Sterker door strijd
In de bijbel worden we uitgedaagd om de strijd aan te gaan met die dingen die ons neerdrukken en ons er van weerhouden om God in al zijn volheid te kennen. Een bekende bijbelse verwijzing vinden we in 2 Korintiers 10,4-5: De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen.
Opname Inleiding
Ron Becker 6 april 2014
Opname Bolwerken in cultuur
Monique Moen 13 april 2014
Opname Opstanding
Ron Becker 21 april 2014
Opname Bolwerk:Individualisme
Marieke van der Helm 27 april 2014
Opname Bolwerk: Trots
Gerard van Houwelingen 4 mei 2014
Opname Wie ben ik?
Stefan Pals 11 mei 2014
Opname Bolwerk: Consumentisme
Arjan Uwland 18 mei 2014
Opname Bolwerk: Ambitie
Jurjan Mol 25 mei 2014
Opname : Pinksteren
Ron Becker 8 juni 2014
Opname : afsluiting
Ron Becker 15 juni 2014

Oude opnamens.