ONS VERHAAL

Crossroads Rotterdam is een initiatief van een aantal mensen die op zoek waren naar een kerk waar ze met een gerust hart hun vrienden mee naar toe konden nemen die anders nooit naar de kerk zouden gaan. Hoewel we uit kerken van uiteenlopende verscheidenheid afkomstig waren, deelden we de mening dat er in Rotterdam en omgeving behoefte was aan een beweging waar je je ‘buitenkerkelijke’ vriend of vriendin mee naar toe kon nemen op zo’n manier dat deze persoon op een positieve en uitdagende manier kennis kon maken met Jezus Christus en zijn koninkrijk. In Rotterdam zijn er weinig kerken die qua stijl proberen aan te sluiten bij de belevingswereld van jonge mensen aan het begin van de 21ste eeuw.

Deze kloof wordt duidelijk als je ontkerkelijking, die de laatste decennia in Rotterdam heeft plaatsgevonden, in kaart brengt. Jezus opdracht is om alle volken tot Zijn discipel te maken. In plaats daarvan verliest de kerk in hoog tempo haar bestaande leden.

Zodoende kwamen we tot de overtuiging dat er behoefte was aan een nieuw initiatief in Rotterdam. Het besef groeide dat er behoefte was aan meer dan een kerk – er was behoefte aan een beweging! Onze hoop is niet om een nieuw instituut te vestigen, maar om in onze wereld het koninkrijk van Jezus te vertegenwoordigen en realiteit te zien worden!

In 2001 begon een kerngroep van initiatiefnemers daarom met het verspreiden van deze plannen. De meeste leden van deze kerngroep kom je nog steeds tegen bij Crossroads Rotterdam.
Terwijl meer mensen interesse toonden in dit initiatief, groeide het bewustzijn dat we behoefte hadden aan input en advies van buitenaf. We zochten aansluiting bij Christian Associates International (CAI), een internationale zendingsorganisatie die in Nederland Crossroads Amsterdam en Crossroads Den Haag had gesticht. Dit zijn twee kerken die dezelfde doelstellingen voor ogen hadden als wij en al succesvol bezig waren. In 2001 werden we een project van CAI, hetgeen betekende dat we onderdeel werden van een beweging met zusterprojecten in 21 steden in Europa (in allerlei verschillende groeifasen).

Crossroads Rotterdam groeide. We ontmoetten elkaar in kleine groepen (Small Groups), en zeiden tegen elkaar dat Small Groups de basis moesten vormen van Crossroads. Ook ontmoetten we elkaar voor visie-avonden en deze mondden uit in de Events (o.a. diensten).

De ontwikkelingen volgden elkaar steeds sneller op. Als kerk groeiden we, de visie werd steeds duidelijker, dieper, maar ook groter. Allerlei structuren ontwikkelden zich en teams ontstonden.

Wie zijn wij?

Als je dit leest, heb je waarschijnlijk al het één en ander van Crossroads Rotterdam gezien. Misschien heb je onze website bekeken en wellicht heb je al één of meerdere Events bezocht. Wat je hebt gezien, heeft  er kennelijk toe geleid dat je iets meer van Crossroads Rotterdam wilt weten en daarom stellen we onszelf graag verder aan je voor.

Rotterdam heeft ongeveer 250 kerken waar zo’n 20.000 van de totaal 600.000 Rotterdammers regelmatig over de vloer komen. Dit is minder dan 4%. Van deze bezoekers zijn bovendien een groot aantal boven de 50 jaar. De andere Rotterdammers gaan niet, omdat ze veelal denken dat ze er niets te zoeken hebben, ze zich een vreemde voelen in de kerk of omdat ze er niet mee opgegroeid zijn.

Samen met de andere kerken in Rotterdam willen we onze verantwoordelijkheid nemen om Rotterdam te bereiken met het evangelie. Crossroads Rotterdam wil hierbij een omgeving scheppen waar jonge Rotterdammers zich thuis voelen en God kunnen ontmoeten, ook zij die normaal niet een kerk bezoeken. In alles wat we doen zullen we ons dan ook steeds de vraag stellen of we hierin slagen.

Crossroads Rotterdam heeft een sterk besef van identiteit. Sommige elementen daarvan zul je snel herkennen. Anderen spelen dieper onder de oppervlakte. We zetten ze hier even op een rijtje.

Wat we willen zijn

Jezus is bezig de wereld te redden en te herstellen! God, de schepper van de hemel en de aarde, heeft besloten de mensen niet aan hun lot over te laten, ook toen deze mensen besloten dat zij hun eigen weg, onafhankelijk van Hem, wilden bewandelen. In Jezus komt het Koninkrijk van God terug op de aarde en hij begint een beweging die de redding en herstel van de wereld voor ogen heeft!

Wij willen deel zijn van die beweging en die verder uitwerken in Rotterdam en omgeving!

Community voor iedereen!
Crossorads Rotterdam is een inclusieve Community; iedereen is welkom ongeacht politieke voorkeur, geloof, huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele oriëntatie, verleden, opleiding of elke andere grond dan ook.
De enige reden dat iemand recht van toegang ontzegd kan worden, is als die persoon erop uit is om de leden van Crossroads Rotterdam of Crossroads-belangen en intenties schade toe te brengen.

 

Wat we geloven

Wat we geloven hebben we verwoord in een apart gedeelte, namelijk hier.

Waar we heen gaan

De visie van Crossroads is een beweging te worden van mensen en communities die de vernieuwing die Jezus brengt in ons leven en in onze wereld uit te dragen in Rotterdam, Nederland, en Europa.
Hoe ziet dat er straks uit? We hopen een groeiende beweging te blijven die zichzelf vermenigvuldigt en nieuwe manieren vindt om het goede nieuws dat Jezus brengt te verspreiden. We willen een beweging zijn die de stad en de wereld om ons heen op een praktische wijze dient. Over 10 of 20 jaar hopen we veel groter te zijn en een aantal communities in Rotterdam en omstreken te zijn begonnen. We hopen in de stad zichtbaar en constructief aanwezig te zijn. We hopen dat Crossroads Rotterdam bestaat uit mensen van allerlei verschillende achtergronden die bezig zijn vernieuwd te worden en die vervuld zijn met passie voor Jezus en zijn werk. We hopen dat er overal community plaatsvindt, en dat elke Rotterdammer een connectie zou kunnen maken met Jezus als hij of zij dat zou willen. We hopen een leiderschapstrainingsprogramma te hebben dat leiders met kwaliteit aflevert. We hopen landelijk bekend te staan om de innovatieve manieren waarop we bezig zijn Rotterdam te bereiken. We hopen een gerespecteerde en constructieve gesprekspartner te zijn voor het stadsbestuur. We hopen een aantal toonaangevende kunstenaars in ons midden te hebben. We hopen dat er uit ons midden een groot aantal mensen uitgezonden worden in Europa als evangelist van de boodschap van God. We hopen dat het aangenaam wordt om in Rotterdam te wonen en werken. Overal in de stad hopen we ‘de lieflijke geur van Jezus te verspreiden.’

We weten dat het een grote visie is en misschien komen we nog niet halverwege. Maar alles wat we doen, doen we met dit doel voor ogen.

Kerk versus beweging

Een gevleugelde uitspraak binnen Crossroads Rotterdam is: Wat begon als een beweging in Jeruzalem, werd een filosofie in Griekenland, een instituut in Rome, een cultuur in Europa en een commerciële onderneming in de VS. Wij zouden graag de frisheid en het dynamische van die eerste christenen (de beweging in Jeruzalem) weer herwinnen.

We willen een beweging zijn, en niet een instituut. Een instituut is log, waar wij vitaliteit aan de dag willen leggen. Een instituut is statisch, waar wij dynamisch willen zijn. Een instituut centraliseert macht, waar wij graag macht willen weggeven.

We zijn er niet op uit dat er zoveel mogelijk mensen zich bij ons aansluiten, maar dat mensen een proces van innerlijke verandering doormaken, waardoor hun toewijding aan Jezus Christus toeneemt. Door God geïnspireerde verandering laat zich niet opleggen, maar is wel te bevorderen. Binnen Crossroads Rotterdam willen we een beweging op gang brengen door mensen te helpen in hun spirituele reis en ze aanmoedigen om anderen hiermee te inspireren en zo onderdeel te worden van de beweging. Onze visie is dat deze beweging zich vanuit Rotterdam gaat uitstrekken over heel Europa.

Er zijn echter weinig kerken die zich richten op Europa, en dat is jammer, want daar is de behoefte ook groot. In dit kader hebben wij een strategische alliantie met CAI, een internationale organisatie die zich richt op het beginnen van communities zoals Crossroads Rotterdam in de grote steden van Europa. CAI stond aan de wieg van Crossroads Rotterdam, en nog steeds hebben wij veel aan de relaties die wij met andere CAI-projecten in Europa hebben. Het is voor ons een voorrecht om samen te mogen werken met CAI in het verder initiëren van deze beweging.