November thema: Jezus volgen. In al je vragen.

Er zijn veel dingen die we niet begrijpen over en van God. Waarom bepaalde dingen gebeuren, waarom God niet in lijkt te grijpen – in mijn eigen leven, en op wereldniveau – waarom sommige of misschien zelfs vele gebeden niet verhoord worden. En soms lijkt God gewoon anders te zijn dan de beelden, indrukken en verwachtingen waarmee we zijn opgegroeid.
Mensen reageren daar verschillend op. Voor sommigen verandert er niets, of wordt Gods rol groter, want God = God. Voor sommigen echter is dat een reden om te stoppen met geloven, sommigen zetten God even on hold, anderen nemen tijd en ruimte om opnieuw te kijken wat ze nu eigenlijk wel en niet geloven. We zien die dingen om ons heen gebeuren – zoals vrienden die meedelen dat ze niet meer geloven, of publieke christenen die zoiets op social media gooien. En soms zijn we het zelf en merken we dat we veel vragen hebben. En die vragen doen er toe.
We gaan er geen tobberige, moeilijke samenkomsten van maken, maar we willen de vragen niet uit de weg gaan. Hoe kun je met je vragen en twijfels en veranderde inzichten voluit Jezus blijven volgen?
Voor de schrijvers van de Evangeliën was dit geen punt. Als de opgestane Jezus opnieuw aan de discipelen verschijnt staat er doodleuk ‘enkelen twijfelden nog’ (Matteüs 28,17) en ook in het Oude Testament zien we genoeg voorbeelden van personen die aan zichzelf of aan God vragen: hoe zit dit nu?
In de geschiedenis van Israël en de kerk komen meerdere manieren langs waarop je met je vragen, twijfels en misschien wel frustraties om kunt gaan. Enkelen willen we in de maand november langs laten komen.

Zondag 10 november 2019
De weg van de bewogenheid en de verontwaardiging over onrecht
We leven in een wereld waarin we omgeven worden door allerlei vormen van lijden. Verontwaardiging, boosheid en bewogenheid lijken stuk te lopen op het onvermogen en de onwil van mensen om hier mee om te gaan, inclusief die van onszelf. Hoe deed Jezus dit en hoe zien we dit terug bij andere Bijbelse personen?

Zondag 17 november 2019
De weg van de wijze

We worden overspoeld door feiten, betwiste feiten, opinies en commentaren over van alles en nog wat. Iedereen vindt wel wat van iets. Of het nu gaat over belangrijke en minder belangrijke zaken uit het nieuws en onze samenleving, of over jouzelf, de keuzes waar je voor staat en wat je zou moeten doen, of de levensvragen waar je mee worstelt. In de Bijbel komen we de mensen tegen die dwars door alle goedkope antwoorden heen de diepte ingaan en graven in de wijsheid van God. Hoe ziet die zoektocht er uit, wat laat het van God zien en hoe kan dat landen in je leven?

Zondag 24 november 2019
De weg van de omarming

Soms kun je zo genoeg hebben van de wereld om je heen, de mensen en de kerk dat je je terug wilt trekken en alles wilt achterlaten. Ook Jezus had genoeg redenen om dat te doen, en liet dat soms ook merken. Toch koos hij er voor om zijn volgelingen en de wereld niet los te laten, maar hen vast te houden, in liefde. Hij koos ervoor om het het zwakke, het gebrokene, het zondige en het lijden niet te ontwijken, maar te omarmen. Hoe ziet dat er uit, en waarom is dat een weg om met je vragen om te gaan?