Nabrander 6 (dag 34): De wijsheid van God bekendgemaakt door de kerk (Efeziërs 3,1-21)

Nabrander 6 (dag 34): De wijsheid van God bekendgemaakt door de kerk (Efeziërs 3,1-21)

‘Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen’ (Efeziërs 3,10).

Bidden om wijsheid en inzicht is nodig. Het is een uiting van toegeven aan God dat je niet precies wat de volgende stap is. Het zorgt ervoor dat je niet zomaar wat gaat doen en voorkomt dat je doorgaat met dingen die op zich goed zijn om te doen, maar niet per se door jou gedaan moeten worden (Efeziërs 2,10). Daarom hebben we deze tijd om God te vragen wat hij belangrijk vindt voor Crossroads Rotterdam. En leren we om ‘onverschillig te worden voor alles wat niet zijn wil is’.

Voor ons is het soms zoeken naar het inzicht wat God ons nu van ons vraagt, en zit er niets anders op dan te wachten. Dat is irritant en onhandig.

In de tussentijd schrijft Paulus vanuit de gevangenis dat door de kerk de wijsheid van God bekend wordt gemaakt. De wijsheid van God: ‘de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus’ (vs 8), ‘het mysterie dat verborgen was in God’ (vs 9), ‘het eeuwenoude plan verwezenlijkt in Jezus (vs 11), in wie we ‘vrijelijk toegang hebben tot God’ (vs 12).

Hoe je ‘de kerk’ ook leest en opvat, we maken er deel vanuit en door ons wordt de wijsheid van God bekendgemaakt. Ook al spoort dat niet met hoe wij dat zelf ervaren. En terwijl we zelf zoeken naar wijsheid geldt de belofte dat de wijsheid van God bekend gemaakt wordt door de kerk, door een groep mensen zoals wij. Aan ‘alle vorsten en heersers in de hemelsferen’. Met andere woorden: aan de machthebbers van de zichtbare wereld, maar ook van de onzichtbare wereld inclusief engelen. Zo ziet God kennelijk ‘de kerk’; een groep mensen die de wijsheid van God bekend maakt.

Als je het vragen om wijsheid ingewikkeld vindt, dan kun je beginnen bij het afstemmen op die wijsheid van God, in wat God heeft gedaan in Jezus. Vraag hem bij de vraag om wijsheid of het mag leiden tot het bekendmaken van de wijsheid van God.