Nabrander 3 (dag 31): een geest van inzicht in wat geopenbaard is (Efeziërs 1,15-23)

Nabrander 3 (dag 31): een geest van inzicht in wat geopenbaard is (Efeziërs 1,15-23)

‘Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen’ (Efeziërs 1,17).

Je hebt het nodig dat iemand voor je bidt dat je dingen gaat zien. Aangezien Paulus in de gevangenis zit heeft hij genoeg tijd om voor anderen te bidden. En hij beschrijft hoe hij God dankt steeds als hij aan de gelovigen in Efeze denkt (vs 16).

Neem vandaag de tijd om God te danken voor de gelovigen uit je community of wijkgroep. Ga oefenen in het danken voor mensen, steeds als je aan hen denkt.

Zijn gebed dat zij inzicht krijgen is veelomvattend. Concreet gaat het om inzicht ‘in wat geopenbaard is’. Er worden een aantal dingen genoemd: inzicht in waarop je hopen mag (vs 18), inzicht in wat Gods mensen ontvangen (vs 18), inzicht in de kracht en werking van Gods macht en kracht (vs 19-20). Al deze inzichten dienen ertoe dat je God zult kennen.

We hebben de afgelopen tijd gebeden om wijsheid, en we zullen er nog wel een tijdje mee doorgaan. We hebben het nodig dat God spreekt in de keuzes die voor ons liggen. Paulus bidt echter dat we inzicht krijgen in de inhoud van onze hoop, het perspectief van Gods eeuwigheid én de grootte van Gods kracht.

Met andere woorden: het gaat hem niet om inzicht in situaties, maar om inzicht in wie God is en hoe rijk zijn belofte, én inzicht in zijn kracht. En dat is allemaal niet nieuw, want het ís al geopenbaard. Alleen missen we dat inzicht nog. De heilige Geest wil ons dat geven. Daarom is gebed om vervulling met de heilige Geest gewoon keihard nodig. Wij hebben dat inzicht niet, maar hij wel. Laten we ons daarom ook maar vullen met de heilige Geest.

Bid voor een ander dat hij of zij inzicht krijgt. Vraag een ander om voor jou te bidden dat je het inzicht krijgt dat je nodig hebt. Bid om de genade dat het perspectief verschuift van je gebrek aan wijsheid en inzicht naar wie God is en zijn macht. Bid om vervulling met de heilige Geest. Iedere dag weer.