Communityzondag 21 maart 2021 I Verschil maken door dienstbaar te zijn

Communityzondag 21 maart 2021 I Verschil maken door dienstbaar te zijn

We zijn bezig met de 40 dagen tijd a.d.h.v. de kalender van TEAR. Gerard heeft 2 filmpjes gemaakt: een korte (6 min.) en een uitgebreidere versie (ong. 11 min., scroll naar beneden). Gebruik de input onder het filmpje om samen met een andere Crossroader te bespreken of om zelf over na te denken. Thema is: verschil maken door dienstbaar te zijn. Centraal staat Matteüs 20:17-28.

Kort filmpje (ong. 6 min):

’Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen,‭‬‬‬‬‬
‭en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn‭‬‬‬‬.‬‬
Matteüs 20:26-27

Dit zegt Jezus tegen zijn twaalf leerlingen in een heel apart gesprek dat je vindt in Matteüs 20:17-28.

Dat gesprek begint met een stuitend voorbeeld van hoe we als mens zo vol kunnen zijn van onszelf dat we Jezus volledig missen.

Jezus neemt zijn twaalf leerlingen apart om ze tot in detail te vertellen over zijn aanstaande lijden, sterven en opstaan uit de dood.
Stel je voor, dat je daarbij was geweest. Welke vraag had je dan aan Hem gesteld, of hoe had je gereageerd?
Johannes en Jakobus hadden hun moeder erbij gehaald om voor zichzelf de belangrijkste plaatsten in Gods koninkrijk bij Jezus te claimen.
Ze hadden echt een compleet andere focus en gaan volledig voorbij aan wat Jezus zojuist heeft gezegd over de essentie van wie Hij is en wat Hij komt doen. Nee, ze hadden belangrijker dingen aan hun hoofd, namelijk hun eigen positie in Gods koninkrijk.

Vraag:
Waar ben ik zo vol van dat ik daardoor voorbijga (of te dreig gaan) aan Jezus’ lijden, sterven en opstaan?
(wat houdt mij nu echt bezig, en welke plek heeft Jezus’ lijden sterven en opstaan daarin?)

Misschien helpt het om eens na te gaan waar we de laatste tijd om gebeden hebben. Dat kan ons helpen om zicht te krijgen op wat ons nu echt bezighoudt. We zouden ons gebed bijvoorbeeld ook nog eens kunnen vergelijken met dat van Jezus in de hof van Getsemane:

‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’
Matteüs 26: 39

De andere 10 leerlingen horen wat Johannes en Jakobus vragen en ze reageren woedend op hen. Begrijpelijk misschien, maar waarschijnlijk verraadt hun boosheid dat ze er zelf eigenlijk net zo inzitten. Ook dat zegt weer iets over onszelf, onze boosheid.
Jezus reageert hier op de boosheid van de leerlingen met een paar stellingen.

Interessant is dat Hij niet zegt, jullie zitten ernaast, jullie moeten helemaal niet belangrijk willen zijn. Nee, Hij neemt juist het belangrijk willen zijn als vertrekpunt. Als je belangrijk (Megas, groot) wilt zijn in Gods Koninkrijk, dan zijn er twee dingen: Je moet dienen, en een dienaar zijn.

  1. Dienen (diakonos) dit gaat over wat ik doe. Zoals een kelner het eten komt brengen of iemand een boodschap overbrengt voor een koning.
  2. Dienaar zijn (doulos, slaaf) dat gaat over wie ik ben. Je bent het eigendom van iemand anders, volledig toegewijd aan die ander met veronachtzaming van je eigen belangen.)

Dit is ook precies wat je Jezus’ leerlingen ziet doen na zijn lijden, sterven en opstaan. Als met Pinksteren het kwartje valt van wat dit allemaal betekent. Ze zijn volledig toegewijd aan Jezus hun Heer, en dienen Hem door het goede nieuws aan alle mensen uit te delen.

Hun dienstbaarheid maakt letterlijk een wereld van verschil. Daar doorheen heeft Jezus zijn kerk gebouwd. En Hij werkt nog steeds zo.

Vraag:
Hoe kan ik Jezus’ dienstbaarheid aan mij concreet maken naar de mensen om mij heen?

Kijk het aanvullende filmpje voor meer verdieping o.a. over lijden als dienaar van Jezus.

Aanvulling op het korte filmpje (ong. 11 min)