MISSION

Crossroads Rotterdam bestaat uit mensen die er naar streven om Jezus te volgen en datgene dat hij ons heeft geleerd uit te dragen. We zijn hierin niet de enigen, we maken deel uit van een wereldwijde beweging van geloofsgemeenschappen die dat verlangen heeft. Alleen al in Rotterdam zijn er meer dan 250 kerken met datzelfde verlangen om in die beweging van Jezus te staan.

Wat is mission?

Mission is niet iets wat we zelf bedenken. Het is een beweging die bij God vandaan komt; God de Vader zendt de Zoon; God de Vader en de Zoon zenden de Heilige Geest; God de Vader, Zoon en Heilige Geest zenden de kerk de wereld in. Deze beweging wordt ook wel aangeduid als missio Dei, de zending van of de zending door God.

Wat betekent dat?

Het zegt allereerst iets over het karakter van God. Hij is degene die zendt, maar hij laat zich in Jezus zien als iemand die gezonden wordt. God laat zich kennen als een dynamische God die beweegt, die deze wereld binnendringt met zijn Koninkrijk. Dit ‘Koninkrijk van God’ komt binnen in tijd en context, op zo’n manier dat iedereen hem kan leren kennen en liefhebben.

Het zegt daarnaast ook dat God mensen inschakelt. Hij is de initiatiefnemer, maar zijn mensen mogen meedoen in het bouwen van het Koninkrijk van God. Mission is een beweging van God naar de wereld, de kerk is een instrument hierin. De kerk is er vanwege mission, en niet andersom. Meedoen in mission is meedoen in de beweging van Gods liefde naar de mensen; God gaat voorop en wij mogen ons door hem mee laten nemen.

Hoe ziet dat er dan uit?

We geloven dat God wil dat mensen die hem nog niet kennen hem gaan leren kennen (en daarin de genezing en het herstel van de relatie met God ervaren). Daarvoor is het nodig dat met woorden en daden wordt uitgelegd wie Jezus is en hoe een leven met Jezus er uit ziet. Dat vatten we ook wel samen met het woord ‘getuigen’ of ‘evangelisatie’.
Daarnaast geloven we dat God wil dat de structuren van zonde en ongerechtigheid in deze wereld plaatsmaken voor de realiteit van het Koninkrijk van God, waarin genade, genezing en gerechtigheid de boventoon voeren. Je zou dit kunnen samenvatten met het woord ‘dienen’.

Getuigen en dienen horen bij elkaar en kunnen niet van elkaar losgemaakt worden in ‘mission’. Het evangelie zoals Jezus het heeft gebracht heeft persoonlijke geestelijke consequenties, maar ook maatschappelijke, sociale en zelfs politieke consequenties. God schakelt ons in bij de levens en situaties die hij voor ons op het oog heeft om verandering in te brengen.

En waarom nu weer een Engelse term?

We gebruiken de Engelse term ‘mission’ om aan te geven waar we mee bezig zijn. ‘Mission’ betekent in het Nederlands letterlijk ‘zending’ of ‘missie’. Bij ‘zending’ wordt vaak gedacht aan het uitsturen van mensen naar een Derde Wereldland om daar het evangelie te verkondigen. Het woord ‘zending’ wordt vooral door protestantse christenen gebruikt. In de Rooms-Katholieke kerk spreekt men over ‘missie’. Vaak wordt hetzelfde bedoeld, al gaat het bij hen vaak om priesters en nonnen die als missionaris in een ver vreemd land wonen en werken.
Dergelijke associaties willen vermijden. We geloven namelijk dat mission niet iets is dat per definitie ergens ver weg gebeurt, of een geïsoleerde activiteit is. Mission is een beweging van God waarin we persoonlijk en als community in meegenomen worden. Hier in Rotterdam, in deze tijd.