LEIDERSTEAM EN STAF

Crossroads Rotterdam wordt geleid door een leidersteam. Het leidersteam (LT) is verantwoordelijk voor de koers van Crossroads Rotterdam en het uitzetten van de grote lijnen. Naast het leidersteam kent Crossroads ook een stafteam dat verantwoordelijk is voor de praktische organisatie, waaronder de ondersteuning van de missonal communities en Big Future (kinderen en jongeren).

Leidersteam

Jurjan Mol – jurjan@crossroadsrotterdam.nl
Jurjan is voorzitter van het LT.

 

 

Femke Hertel
Femke Hertel is algemeen lid van het leiderschapsteam en vanuit die rol ook betrokken bij Platform Central, het platform voor bondgenoten die (nog) geen deel uitmaken van een community.

 

 

Gerda Stelpstra
Gerda is algemeen lid van het leiderschapsteam

 

 

 

Staf

Monique Moen – monique@crossroadsrotterdam.nl
Monique werk als staflid en missionair werker voor Crossroads. In die rol is zij onder meer verantwoordelijk voor alle processen rondom missional communities, zowel de opstart als de begeleiding. Daarnaast is ze ook verantwoordelijk voor BIG Future

 

Penningmeester

Johan op den Brouw – penningmeester@crossroadsrotterdam.nl
Johan is penningmeester van Crossroads en aanspreekpunt voor giften, declaraties en alle overige vragen over financiën.