Crossroads Rotterdam wordt geleid door een leidersteam. Het leidersteam (LT) is verantwoordelijk voor de koers van Crossroads Rotterdam en het uitzetten van de grote lijnen. Naast het leidersteam kent Crossroads ook een stafteam dat verantwoordelijk is voor de praktische organisatie, waaronder de ondersteuning van de missonal communities en Big Future (kinderen en jongeren). De voorganger van Crossroads Rotterdam maakt deel uit van beide teams.

Leidersteam

Ron Becker – ron@crossroadsrotterdam.nl
Ron is voorganger van Crossroads Rotterdam. In die rol geeft hij leiding aan de staf en is hij het aanspreekpunt voor de samenkomsten. Verder is hij verantwoordelijk voor gebed, ministry en profetie.

 

 

 

Jurjan Mol – jurjan@crossroadsrotterdam.nl
Jurjan is voorzitter van het LT.

 

 

Annelien Verhoeven – annelien@crossroadsrotterdam.nl

 

 

Femke Hertel
Femke Hertel is algemeen lid van het leiderschapsteam en vanuit die rol ook betrokken bij Platform Central, het platform voor bondgenoten die (nog) geen deel uitmaken van een community.

 


Jacoline Visser

Jacoline Visser is algemeen lid van het leiderschapsteam

 

 

 

Staf

Monique Moen – monique@crossroadsrotterdam.nl
Monique werk als staflid en missionair werker voor Crossroads. In die rol is zij onder meer verantwoordelijk voor alle processen rondom missional communities, zowel de opstart als de begeleiding.

 

Jan-Willem van Tienhoven – bigfuture@crossroadsrotterdam.nl
Jan-Willem werkt als staflid voor Crossroads en is verantwoordelijk voor  het kinder- en tienerwerk van Crossroads: Big Future.

 

 

Penningmeester

Johan op den Brouw – penningmeester@crossroadsrotterdam.nl
Johan is penningmeester van Crossroads en aanspreekpunt voor giften, declaraties en alle overige vragen over financiën.