Kerstavond 2022

Opwekking 851

Heer, wij dwaalden in het donker,
zonder hoop, zonder licht,
maar U kwam vanuit de hemel;
vol van liefde was uw blik.​
Om de wet en de profeten
te vervullen kwam Gods Zoon;
uit een jonge maagd geboren,
in een stal, ver van zijn troon.

Refrein:
Prijs de Vader, Zoon en Geest.
Prijs de Koning, Drie-in-één;
God vol glorie, Majesteit.
Prijs de Koning tot in eeuwigheid.

Om het koninkrijk te brengen,
zocht U wie naar U niet zocht;
zo hebt U verloren mensen
door uw kruisdood vrijgekocht.
U dacht zelfs in al uw lijden
aan de hoop die vóór U lag;
want uw dood zou ons bevrijden,
Jezus, alles is volbracht!

(Refrein)

Met de adem ingehouden
keek de hemel ’s morgens vroeg
hoe de steen werd weggerold
en het Lam de dood versloeg.
Doden kwamen uit hun graven,
mens en engel stond versteld;
wie in Hem geloven, juichen,
door de Vaders macht hersteld.

Zo is Christus’ kerk ontstaan,
en zijn Geest ontstak de vlam.
En dit eeuwenoude nieuws
dooft niet uit, wankelt niet.
Door zijn bloed en in zijn naam
ben ik vrij – voor altijd vrij!
Want, met Jezus opgestaan,
woont het Leven zelf in mij!

(Refrein 2x)

Prijs de Koning tot in eeuwigheid.


Way Maker

Verse 1
You are here, moving in our midst
I worship You, I worship You
You are here, working in this place
I worship You, I worship You

Chorus
You are
Waymaker, miracle worker
Promise keeper, light in the darkness
My God, that is who You are

Verse 2
You are here, touching every heart
I worship You, I worship You
You are here, healing every heart
I worship You, I worship You

Verse 3
You are here, turning lives around
I worship You, I worship You
You are here, mending every heart
I worship You, yeah, I worship You, Lord

Refrain
That is who You are
Oh, that is who You are (That is who You are)
Oh, and that is who You are (That is who You are)
My Jesus, that is who You are (That is who You are)
Oh, we lift You up, that is who You are (That is who You are)
My Jesus

Bridge
Even when I don’t see it, You’re working
Even when I don’t feel it, You’re working
You never stop, You never stop working
You never stop, You never stop working


I Speak Jesus

I just wanna speak the name of JesusOver every heart and every mind‘Cause I know there is peace within Your presenceI speak Jesus
I just wanna speak the name of Jesus‘Til every dark addiction starts to breakDeclaring there is hope and there is freedomI speak Jesus
‘Cause Your name is powerYour name is healingYour name is lifeBreak every strongholdShine through the shadowsBurn like a fire
I just wanna speak the name of JesusOver fear and all anxietyTo every soul held captive by depressionI speak Jesus
‘Cause Your name is powerYour name is healingYour name is lifeBreak every strongholdShine through the shadowsBurn like the fire
Shout Jesus from the mountainsJesus in the streetsJesus in the darkness over every enemyJesus for my familyI speak the holy nameJesus, oh

Eer zij God in onze dagen

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde,
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen,
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen,
peis en vreê kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.