Jaarthema ….ZOALS JEZUS, deel 2: Leven als Jezus

Eind november hebben we het eerste deel van ons jaarthema afgerond: Worden als Jezus. Dit ging over identiteit, ons denken en karakter. De eerste maanden van 2024 staan we stil bij Leven als Jezus. We zoomen in op twee aspecten die we terugzien in hoe Jezus’ leefde.

Leven vanuit eenvoud en rust: een behoorlijke uitdaging in onze drukke levens. Voor Jezus was dat ook niet altijd vanzelfsprekend. Toch koos hij ervoor om de rust te zoeken. En terwijl hij de feestjes niet aan zich voorbij liet gaan, leefde hij ook vanuit een zekere eenvoud. Onze keuzes en hoe we onze prioriteiten stellen hebben hier veel invloed op. Aan het begin van het nieuwe jaar een mooi moment om hierbij stil te staan.

In februari en maart staan we stil bij leven vanuit verbondenheid. We lezen dat Jezus zich op bepaalde momenten afzonderde, maar de meeste tijd van zijn leven bracht hij door tussen de mensen. Tot z’n 30e zal dat voornamelijk bij zijn familie, dorpsgenoten en de onderwijzers in de synagoge zijn geweest. Vanaf z’n 30e koos hij 12 leerlingen uit met wie hij intensief optrok. Jezus leefde als single; hoe belangrijk zijn vriendschappen/community dan? En welke rol spelen je vrienden/community in het volgen van Jezus?
Verderop in het Nieuwe Testament lezen we over hoe het huwelijk een afspiegeling is van de relatie tussen Jezus en zijn gemeente. Een prachtig beeld van een relatie waarin wederzijdse liefde, trouw en toewijding de waarden zijn van een levenslange verbintenis. Maar hoe werkt dat in een maatschappij waarin deze waarden niet persé worden gedeeld? En hoe werkt dat als veel van onze tijd en aandacht gaat naar onze kinderen en ons werk? Hoe houden we de liefde levendig?

Je bent welkom in de samenkomsten op een van de volgende zondagen. Of kijk in de agenda voor andere bijeenkomsten.

  • 14 januari
  • 28 januari
  • 11 februari (tiener samenkomst)
  • 25 februari
  • 10 maart
  • 24 maart
  • 31 maart (Pasen)