Input voor samenkomen 18 oktober 2020 I Het echte geluk (deel 2)

Hieronder vind je meer informatie over het thema van deze zondag (blog, filmpje en gespreksvragen). In de Crossroads app lees je hoe we hier concreet komende zondag mee aan de slag gaan. Kijk daar dus snel even en kom in actie om je op te geven. Ben je nieuw en heb je de app niet? Stuur even een mailtje naar info@crossroadsrotterdam.nl; je bent zeker welkom om mee te doen!

Thema deze zondag: Het échte geluk – deel 2: Verdriet hebben

Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten. (Matteüs 5,4)

1.Welk verdriet? 

Mensen die verdriet hebben – voor hen is het échte geluk. Wat houdt dat in? Wat zit er in mensen die treuren dat echt geluk voor hen bestemd is? Het woord dat wordt gebruikt in het Grieks voor ‘verdriet hebben’ komt een aantal keer voor en wijst op verschillende lagen van verdriet:

  • Het treuren van de mensen om de dood van Jezus (Marcus 16,10);
  • De aansporing om echt verdriet te hebben over persoonlijke zonde (en gebrek aan heiligheid, met impact op de community – Jacobus 4,9), vergelijkbaar met de Psalm 51,19: ‘een gebroken en verbrijzeld hart zult u niet verachten’.
  • Het treuren over de zonden van andere mensen uit je community (1 Korintiërs 5,2; 2 Korintiërs 12,21);
  • Het verdriet hebben over dingen die gebeuren (Openbaring 18,19), al dan niet als vergelding van hoogmoed (Lucas 6,25).

Je kunt dat verdriet zien als verdriet over je eigen situatie, over relaties, over verlies. Maar ook als verdriet over zonde, zowel je eigen zonden als die van mensen uit je community. Je kunt het ook toepassen als verdriet over het leed en onrecht in deze wereld, de meer ‘systemische zonde’. Situaties van onrecht, geweld, ongelijkheid, verdrukking, armoede, kwaadwilligheid, dichtbij en ver weg – ze kunnen je raken, en je kunt er over treuren, over huilen.

Vragen:

Op welk level zie en ervaar jij verdriet – je eigen situatie, zonden / issues in jezelf of bij mensen in je community, of over systemische dingen, ver weg of dicht bij? Is het een schakel naar ‘echt geluk’?

2. De schakel tussen verdriet en troost

Jezus wijst erop dat bruiloftsgasten niet treuren zolang de Bruidegom bij hen is. Hij is de Bruidegom in wiens aanwezigheid treurnis plaats maakt (Matteüs 9,15). Het zal er misschien wel zijn, maar omdat Hij aanwezig is, voert het niet de boventoon, bepaalt het niet de sfeer.

Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben, omdat het echte geluk de aanwezigheid van Jezus zelf is. Zo komt vertroosting binnen. Het is de aankondiging zoals Jezus die deed, in navolging van Jesaja:

‘De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden ….om te genezen wie gebroken van hart zijn’ (Lucas 4,18 HSV). Het is een invulling van wat God door Jesaja heeft gezegd: ‘Ik zal ze moed geven, zodat ze gelukkig worden’.(Jesaja 57,15 BGT)

3. Dimensies van troost

‘God zal hen troosten’. Het woord dat hier wordt gebruikt heeft kennen we van het woord ‘Parakleet’ – de aanduiding van ‘de Trooster’ zoals de heilige Geest in een aantal vertalingen wordt genoemd in Johannes 14,15.26; 15,26; 16,5-7,12-14), passages waarin Jezus zijn discipelen voorbereidt op zijn terugkeer naar de Vader en de komst van de heilige Geest.

Maar het gebruikte woord heeft ook nog een aantal veelgebruikte andere betekenissen die ook iets over de aard van de troost kunnen zeggen. Troost is troostende aanwezigheid van God zelf, al dan niet door mensen (2 Korintiërs 1,4; 2 Korintiërs 7,6), maar heeft ook het karakter van aansporen, aanmoedigen (Handelingen 11,23; 1 Korintiërs 14,16), bemoedigen (1 Korintiërs 14,3) en een beroep doen op (Filemon 1,9-10).

De troost is dus de arm om de schouder, ernaast komen zitten in het verdriet. Maar troost voor de mensen die verdriet hebben en het echte geluk gaan ontvangen is ook de bemoediging om door te gaan, de aansporing om op te staan en het beroep dat de Geest op jou doet in deze wereld voor Gods Koninkrijk te ontvangen. Het is dynamisch, ook al neemt de Geest alle tijd voor troost.

Vragen:

Wat zijn jouw ervaringen met vertroosting? Persoonlijk of verdriet over het onrecht in deze wereld. Hoe heeft God dat gedaan?

Waarin heb je nu vertroosting nodig?

Klik hier voor de uitwerking in kleinere groepen, of met kinderen.