Communityzondag 7 maart 2021 I Verschil maken door te geloven

Communityzondag 7 maart 2021 I Verschil maken door te geloven

We zijn bezig met de 40 dagen tijd a.d.h.v. de kalender van TEAR. Luister naar het praatje van Jan-Willem (7 min.) en gebruik de input onder het filmpje om samen met een andere Crossroader te bespreken. Thema is: verschil maken door te geloven. Centraal staat Matteüs 15:21-28. Zondagavond 7 maart om 20:00 uur kan je verder praten over dit thema via Zoom. Link staat in de app.

Vragen

  • Wat betekent geloven volgens jou?
  • Hoe ziet het geloof er voor jou persoonlijk uit? Hoe maakt dat een wereld van verschil voor jezelf? En voor de mensen die je ontmoet?
  • Hoe kun je groeien in geloof?

Opdracht
Bid dat God deze week iemand op je pad brengt met wie je het over geloof kunt hebben of waar jij verschil kan laten zien. Of maak het concreter: vraag aan wie jij iets mag laten zien over wat geloof voor die ander kan betekenen. Bijvoorbeeld:

  • Geef iemand bloembollen met de boodschap: God geeft leven, schoonheid. o.i.d..
  • Vraag of je een dag voor een persoon mag bidden en wat dan gebedspunten zijn. Geef aan het eind v.d. dag een bemoediging.

Meer verdieping?


Input eerdere community-zondagen vind je hier:

Community-zondag 21 februari

Community-zondag 7 februari

Community-zondag 17 januari

Community-zondag 3 januari