Communityzondag 7 februari 2021 I Het echte geluk

Communityzondag 7 februari 2021 I Het echte geluk

Het echte geluk is niet alleen voor jezelf! Hoor meer in het praatje van Jacoline (2 min.).

Verwerking
Probeer deze week elke dag stil te staan bij een van de zaligsprekingen. Hoe kan jij deze praktisch toepassen vandaag? Maak een andere Crossroader deelgenoot van wat je doet, zodat je elkaar kunt aanmoedigen en aanscherpen om hiermee aan de slag te gaan. Zo vind je niet alleen zelf het echte geluk, maar kan je ook anderen mensen laten proeven aan wat het echte geluk is.

Tip: bekijk / beluister de nagesprekken over ‘Het echte geluk’ in ‘Verdieping’ op scipio.

Mattheüs 5
1Toen Jezus al die mensen zag, ging hij een berg op. Daar ging hij zitten. Zijn leerlingen kwamen bij hem. 2Jezus begon zijn leerlingen uitleg te geven over de nieuwe wereld. Hij zei:
3‘Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.
4Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten.
5Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan hen zal God de aarde geven.
6Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste vinden. Want God zal hun moeite belonen.
7Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Want God zal goed zijn voor hen.
8Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien.
9Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.
11Het echte geluk is voor jullie. Jullie zullen het moeilijk hebben omdat je bij mij hoort. Misschien schelden de mensen je uit, of willen ze je gevangennemen. Misschien vertellen ze allerlei leugens over je. 12Als dat gebeurt, moet je blij zijn en vrolijk. Want jullie krijgen een grote beloning in de hemel. De profeten van vroeger werden net zo slecht behandeld als jullie nu.’


Input eerdere community-zondagen vind je hier:

Community-zondag 7 februari

Community-zondag 17 januari

Community-zondag 3 januari