Communityzondag 4 oktober 2020  I  Jezus volgen. Toen en nu.

Aan tafel met Jezus (deel II)

De input voor deze community-zondag is een vervolg op 20/9: Verdieping van het thema: ‘Jezus volgen. Toen en nu.’ Dit kun je hier terugvinden.

Wij zien eten vaak als een noodzakelijk iets dat goed is voor ons lichaam. We eten regelmatig alleen, of eten terwijl we ondertussen andere dingen doen. In de tijd van Jezus was een maaltijd een uiting van gastvrijheid. Het betekende bescherming en veiligheid (Psalm 23), bevestiging van relaties én het was de plek waar gediscussieerd werd over de Schriftteksten en waar God heel bewust werd uitgenodigd en zijn aanwezigheid werd gevierd. De tafel – of de BBQ (Joh. 21:9-19) – was ook de plek waar dingen werden goed gemaakt, geschillen werden bijgelegd en vergeving werd uitgesproken. De plek waar genezing en herstel plaatsvond. Kortom: een maaltijd betekende meer dan alleen het vullen van de buik.

Jezus leerde niet alleen door te vertellen wat zijn leerlingen moesten doen, maar ook door hen te laten ervaren en door dingen voor te doen, denk bijvoorbeeld aan het wassen van de voeten (Joh. 13:1-15). Daarom maken we het deze community-zondag praktisch!

Vier met elkaar een betekenisvolle maaltijd (of koffie-moment)

foto: Krakenimages

Om jullie op weg te helpen…

  • Betrek de kinderen/tieners bij het bedenken en maken van de hapjes of het lekkers.
  • Wees een moment stil om te bedenken dat God bij jullie is. Steek een kaars aan. Of zet bijvoorbeeld een stoel extra aan tafel/in de kring. Stel dat Jezus daar zou zitten…
  • Welke betekenis krijgt jullie maaltijd/koffie-moment? Staat het in het teken van bescherming en veiligheid? Willen we iets liefs tegen elkaar zeggen? Of een goed gesprek over een Bijbeltekst? Bidden om genezing? Goed nieuws zijn voor een ander? Of willen we vieren en terugdenken aan wat Jezus heeft gedaan?
  • Welke vorm past erbij? Denk aan het lezen van een Bijbelgedeelte, een briefje met een compliment, vieren van het avondmaal, iets extra’s koken om weg te geven, een lied, een gebed, voeten wassen (of in onze tijd: wie doet de afwas😉), etc.

Door iets eenvoudigs met elkaar te doen, krijgt de maaltijd/het koffie-moment betekenis.

Voorbeeld

Een bekende manier om een maaltijd betekenisvol te maken is om met elkaar avondmaal te vieren. Het uitdelen van het brood en druivensap zijn mooie gelegenheden om te vertellen wie Jezus is en wat de betekenis is van het brood en de wijn. Lees bijvoorbeeld Lucas 22:14-20. Maak het persoonlijk door elkaar te vertellen wie Jezus voor jou is. Je kunt ervoor kiezen om het avondmaal in stilte, bezinnend te vieren. Met kinderen erbij is dat best uitdagend. Je kunt er daarom ook voor kiezen om er een toast-moment van te maken. Om te vieren wat Jezus voor jullie gedaan heeft! Proost!           

Fysieke ontmoeting      Bovenstaande kun je in kleine groepjes thuis doen.

Online ontmoeting        Elk huishouden bereidt thuis de maaltijd of het koffie-moment voor. Spreek met de groep/community een tijd af om elkaar online te ontmoeten tijdens de maaltijd of het koffie-moment. En bespreek welke betekenis de maaltijd/het koffiemoment krijgt en wat daarvoor nodig is.

Voorbeeld: Staat jullie maaltijd in het teken van goed nieuws delen? Vertel elkaar wie jij gaat verrassen met iets lekkers en waarom. En vergeet niet om aan elkaar te vragen hoe het is gegaan. 😊