Communityzondag 3 januari 2021 I Het echte geluk (deel 8): Lijden omdat je doet wat God wil.

Communityzondag 3 januari 2021 I Het echte geluk (deel 8): Lijden omdat je doet wat God wil.

‘Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.’ (Matteüs 5,10 BGT)

‘Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.’(Matteüs 5,10 NBV)

Het is een beetje paradoxaal: echt geluk is voor mensen die lijden en vervolgd worden. En dat terwijl je doet wat God wil, omdat je op het spoor van gerechtigheid zit. Hoe zit dat? Hieronder een korte versie van het praatje van Ron over dit thema (ong. 6 min.) en gespreksvragen. Heb je meer tijd? Scroll dan naar beneden voor de langere versie van het praatje (ong. 23 min.).

Vervolgd worden, omdat je doet wat God wil is een gegeven; het is onderdeel van Jezus volgen. In veel landen hebben mensen te maken met allerlei vormen van lijden en vervolging, omdat ze opstaan tegen onrecht. En ze weten dat dit kan gebeuren. Volgens Petrus ben je dan zelfs ‘gelukkig te prijzen’:

Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. (1 Petrus 3,13-15).

GESPREKSVRAGEN
Hier kunnen veel vragen over gesteld worden. Hier volgen er een paar.

Waar zie jij gerechtigheid en mensen die zich daarvoor inzetten? Wat heb jij nodig om je daaraan te verbinden? Zie je ook wat het je kan kosten als je dat zou doen, en ben je bereid om die prijs te betalen? Wat vind je van het idee dat je daar juist ook je/het geluk zult ontdekken en ontvangen, in die vervolging en het daarbij horende lijden?

Als je kijkt naar mensen die een bepaald onrecht aan de orde stellen, wat zie je dan? Boosheid, verontwaardiging, slachtofferschap, bezorgdheid? Of vreugde, vrede, hoop? Of allebei?

Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, voor onze geloofsgenoten. (Galaten 6,9-10).

Langere video over het thema:


Input eerdere community-zondagen vind je hier:

Community-zondag 13 december

Community-zondag 15 november

Community-zondag 1 november