Communityzondag 21 februari 2021 I Verschil maken door regels los te laten

Communityzondag 21 februari 2021 I Verschil maken door regels los te laten

We zijn bezig met de 40 dagen tijd a.d.h.v. de kalender van TEAR. Luister naar het praatje van Ron (5 min.) en gebruik de input onder het filmpje om samen met een andere Crossroader te bespreken.

(Matteüs 15,1-9)

De farizeeën en de schriftgeleerden hebben weer eens kritiek op Jezus, of eigenlijk zijn discipelen. Ze wassen hun handen niet voordat ze brood eten. Dat gaat in tegen de traditie! Erg!

Jezus bijt terug. En jullie dan? Jullie zetten de geboden van God buiten spel door je eigen traditie belangrijker te maken. Voorbeeld: de geboden zeggen ‘Eer je vader en je moeder’ en ‘wie zijn vader of moeder vervloekt moet sterven’. Wat doen jullie? Jullie hebben de regel bedacht dat het oké is dat als je ouders iets nodig hebben, en jij hebt het, of de middelen om er in te voorzien, dat ze geen beroep kunnen doen op jouw bezit, áls jij daarvan zegt: dat is eigenlijk bedoeld voor God. Door zo je eigen regels en je eigen uitleg boven de geboden van God te stellen, maak je de geboden krachteloos. Je zet je eigen regels en traditie boven God.

De profeet Jesaja had het er al over toen hij namens God zei: jullie eren mij met je mond, maar je hart zit er niet in. En dat heeft alles te maken met jullie eigen regels, geboden van mensen. Jullie gebruiken mij om te doen wat jouzelf goed uitkomt.

Verschil maken door regels los te laten

Nederlanders en regels – dat is altijd een moeilijke relatie. We vinden het belangrijk dat anderen zich aan de regels houden, maar dat er voor onszelf wel een uitzondering kan worden gemaakt. En als er een gebod of een regel is, dan denken we nogal eens: mmm, dat gaat waarschijnlijk niet over mij.

Mensen halen nogal eens bevestiging uit het feit dat ze zich aan de regels houden, of juist dat ze maling hebben aan regels.

Ook in het geloof kan dat doorwerken.
Als ik me hier aan houd, dan… zit het wel goed met mij en God.
Of andersom: wat maakt het God nou uit of ik me hier wel of niet aan hou – ik doe het op mijn manier. Er is toch vrijheid en God is toch liefde?

Jezus hield zich aan de wet die God had gegeven. Ook die dingen die wij nu niet zouden begrijpen, of die we ‘niet meer van deze tijd’ zouden noemen, of die we geneuzel zouden vinden – en hij deed dat met vreugde.

De geboden zijn bedoeld als belofte voor goed leven waardoor Gods bedoelingen zichtbaar worden, en zo God zelf. Je kunt er ‘wettisch’ mee omgaan of selectief. Beide manieren zeggen iets over hoe je God ziet en beleeft.

Wanneer regels en geboden, of het bewust loslaten ervan belangrijker worden, een doel op zichzelf, kan God uit beeld verdwijnen.

Vragen:
Hoe zit het bij jou? Welke plek hebben regels in jouw leven? Waar zit God in ‘regels’? Helpen regels jou om God te ontmoeten, of werkt het tegen? Is er verschil tussen regels en geboden? Wat zegt jou het dat Jezus zich aan alle geboden hield en wat betekent dat voor onze omgang hiermee?


Input eerdere community-zondagen vind je hier:

Community-zondag 7 februari

Community-zondag 17 januari

Community-zondag 3 januari