Communityzondag 13 december 2020 I Dicht bij het licht (deel 3)

Communityzondag 13 december 2020 I Dicht bij het licht (deel 3): De mensen zullen een stralend licht zien. Jesaja 9:1-6.

Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.

U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.

Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
4Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.

Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten.

We lezen over een schitterend licht dat gezien wordt door mensen in de duisternis. 
De tegenstelling tussen licht en donker gaan we vandaag met elkaar ervaren. Hieronder een korte versie van het praatje van Ron over dit thema + nabrander en gespreksvragen. Daar weer onder vind je activiteiten om met je (online) groep te doen. Heb je meer tijd? Scroll dan naar beneden voor de langere versie van het praatje.

GESPREKSVRAGEN
Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien.
Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood,
over hen zal een licht schijnen. (Jesaja 9,1)

De geboorte van Jezus wordt aangekondigd als een groot, schitterend licht dat op mensen die in duisternis wandelen.
Vragen:

 • Wat is die duisternis, wat is onze duisternis binnen en buiten jezelf?
 • Wat is het effect van het licht (de geboorte van Jezus) op onze duisternis? Wat zie je dan? Waar hoop je op?
 • Zie je duisternis bij anderen? Wat zou die belofte betekenen, in gang zetten als Gods licht op die duisternis schijnt?

Het licht heeft als effect:

 • vreugde over oogst en overwinning (vs 2). Zie je dat effect terug in jouw leven (vreugde)? Is er nog een ‘overwinning’ te behalen?
 • bevrijding (vers 3). Welk perspectief geeft dat?
 • het opruimen van de symbolen van druk en slavernij, bevrijding (vers 4).

‘Een Kind is ons geboren’ (vers 5).
Gods licht, Gods verlossing komt niet op de wijze van een superheld die het even fixt op spectaculaire wijze, maar via een klein kwetsbaar kind. Wat zegt dat over God? Wat zegt dat over hoe God licht brengt in onze duisternis, hoe hij ons bevrijdt?

Bid voor elkaar, spreek licht over elkaar uit.

Nabrander: De belofte uit Jesaja 9,1 wordt herhaald in Matteüs 4,15-17; volgens Matteüs gaat deze belofte in vervulling. Dat is pas nadat Jezus is verzocht in de woestijn – en daar de duivel heeft weerstaan. Na deze belofte begint Jezus met het aankondigen van het Koninkrijk van de hemel en roept hij op tot inkeer. Als je dat verbindt – de belofte van het licht en de oproep tot inkeer – welk appel ervaar jij dan?

ACTIVITEIT
Voor fysieke communitymomenten of thuis:
 zorg ervoor dat iedereen een zaklamp, fietslampje of telefoonlicht heeft. 
Maak de ruimte zo donker mogelijk en voer om de beurt een van de volgende opdrachten uit. Kan de rest raden wat er met licht getekend of geschreven wordt?

 • Doe alsof je een muur verft.
 • Teken een ster
 • Teken een kroon
 • Schrijf het woord LICHT
 • Schrijf het woord STER
 • enz.

Voor Zoommeetings:

Doe de gordijnen en lampen uit.
Zet de camera ook uit, maak het zo donker mogelijk en wordt even stil.
Hoe voelt de duisternis?
 Probeer dat in 1 of 2 woorden te benoemen en zet dat in de chat.
Doe allemaal je camera en eventueel het licht weer aan.
Stel elkaar de vraag welke duisternis jij in deze wereld ziet. Dichtbij of ver weg.
Zoek een voorwerp dat symbool staat voor deze duisternis en deel met elkaar waar jij aan moest denken.

Bid daarna kort voor de genoemde plekken en situaties van duisternis.

BIJBELLEZEN
Lees met elkaar Jesaja 9:1-6 
(met jongere kinderen met name focussen op vers 1-2 en 5)

WORDCLOUD
Lees nog eens vers 5. Welke naam van Jezus spreekt jou nu het meeste aan? 
Je zou kunnen zeggen dat Jesaja hier een Wordcloud maakt van wie Jezus is. 

Bedenk allemaal een woord, een naam of een omschrijving die jij bij Jezus vind passen. 
Voer deze woorden in via de link in de app. Zo ontstaat er een Crossroads – Dicht bij het Licht Wordcloud!

NB: De link voor de Wordcloud staat in de app. Je hebt zowel zaterdag als zondag de mogelijkheid om mee te doen 😉DANKEN
Dank tenslotte met elkaar! Dank God voor wie Hij is en dat we Hem op zoveel verschillende manieren als ons Licht mogen kennen.

Langere video over het thema:


Input eerdere community-zondagen vind je hier:

Community-zondag 15 november

Community-zondag 1 november