Communityzondag 1 november 2020 I Het échte geluk (deel 4): Gods wil doen.

Communityzondag 1 november 2020 I Het échte geluk (deel 4): Gods wil doen.

Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste vinden. Want God zal hun moeite belonen. (Mattheüs 5:6)

Vandaag deel 4 in de serie over het échte geluk. Dit keer kijken we met elkaar naar Matteus 5:6
Ook deze keer ontvang je een dubbele input. Zowel een inhoudelijke bijdrage over de tekst in het filmpje, met gespreksvragen, als onderstaande doe-activiteit om met jong en oud mee aan de slag te gaan. Beide vormen van input zijn prima naast elkaar te gebruiken. Maar een keus voor een van beide kan natuurlijk ook.

Inhoudelijke bijdrage

Vragen:
Ervaar je deze tekst meer uitnodigend (bemoedigend) of meer als een uitdaging?
In hoeverre ervaar jij een verlangen (honger / dorst) naar het doen van Gods wil? Lukt het om dat het ‘allerbelangrijkst’ te vinden? (Lees ook: Matt 6:33)
Waar denk jij concreet aan bij “het doen van Gods wil” of het brengen van gerechtigheid (Lees ook: Matt 5:20)?
Heb jij ervaren dat als je recht doet, dat je daarmee ook Jezus recht hebt aangedaan (Matt 25:37)?

Bid samen:
…voor een verlangen om Gods wil te doen
…voor eenheid en verbondenheid
…dat God jullie ogen opent voor mogelijkheden om recht te doen

 

Doe-activiteit

Doen wat God wil
Zondag, bij uitstek de dag dat je lekker zelf kan doen wat jij wil! Uitslapen, lekker eten, familie en vrienden, sporten en ontspannen. En dan vandaag lezen we over doen wat God wil. In de NBV lezen we de tekst van deze communityzondag een beetje anders. Daar wordt de vergelijking gemaakt naar onze behoefte aan eten en drinken. Als  je dat een tijdje niet hebt, krijg je honger en dorst. Zo is het volgens de Bijbel ook met doen wat God wil. Je kunt er honger en dorst naar hebben.

To do:
Honger en dorst hebben naar het doen van Gods wil.
Wat betekent dat? Kennen wij echte honger en dorst?
Om ons daar een beetje in in te leven kun je een beschuitchallenge met elkaar doen:
Pak een paar rollen beschuit en eet met elkaar net zoveel droge(!) beschuit tot je mond te droog wordt om te kunnen slikken. Wie heeft er het eerste water nodig? Wie kan er meer dan 5 beschuitjes op?

Lees
Onze dorst is vandaag maar spel, maar het helpt om een beetje te kunnen voelen hoe het is wanneer je echt dorst hebt. Wat betekent het wanneer je honger en dorst hebt naar gerechtigheid?
Lees met elkaar uit de Bijbel Nehemia 1-2:6
We lezen hier over Nehemia die hoort over de toestand van zijn volk in Juda. Hij huilt, vast en bid tot God.
Lees vervolgens Matteus 5:6
Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste vinden. Want God zal hun moeite belonen.

Verzadigd!
In de NBV lezen we dat de mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid verzadigd zullen worden. Ze zullen die honger en dorst dus niet meer kennen!
Doen wat God wil maakt ons écht gelukkig.

Maak met elkaar een écht gelukpotje. Bedenk met elkaar een to-do-lijstje. Zet op dit lijstje een aantal ideeën hoe jullie recht kunnen doen.
* Moet je nog nieuwe kleren kopen? Koop ze zo eerlijk mogelijk.
* Koffie, chocolade of andere boodschappen halen? Koop fairtrade.
* Schenk vergeving aan iemand, vraag vergeving!
* Help een klasgenoot op school of collega op je werk, die door anderen genegeerd wordt.
* Wees thuis eerlijk tegen elkaar
* Enz.

Stop elke dag voor elke geslaagde actie een leuk geldbedrag in jullie écht gelukpotje. Haal, wanneer het potje goed gevuld is, een lekkere maaltijd in huis en geniet ervan als gezin of met je groep!
Vier met elkaar dat God ons écht geluk wil geven!

Je kunt er ook voor kiezen om meer te focussen. Welk ding of in welke situatie wil jij de komende week recht brengen of daaraan bijdragen? Hoe wil jij komende week bijdragen aan écht geluk voor de ander?
Deel met je groep, community of andere Crossroaders, via bijvoorbeeld whatsapp hoe het is gegaan.


Input eerdere community-zondagen vind je hier:

Community-zondag 18 oktober

Community-zondag 4 oktober

Community-zondag 20 september