Community zondag 6 juni | STONES to pass on, deel 2

STONES to pass on, deel 2 – communityzondag 6 juni 2021

In deze periode staat Jozua 3-4 centraal; het verhaal waarin het beloofde land wordt binnengetrokken door de Jordaan over te steken, maar waarin ook de mensen wordt aangespoord om te herinneren wat God al heeft gedaan. We lezen het met het oog op het visieproces waar we met Crossroads ingaan.

Deze keer staat centraal Jozua 4,19-24 en m.n. vers 20-22.

Het volk Israël staat op het punt om het beloofde land binnen te trekken. Eén probleem: hij is te breed en te diep om er door heen te trekken. God zet de rivier stil, zodat hij droogvalt en de mensen erdoorheen kunnen trekken. Een regelrecht wonder dus.

Er wordt opdracht gegeven om 12 stenen uit de drooggevallen bedding te halen en die mee te nemen: één voor elke stam. En die stenen worden bij elkaar gebracht tot een gedenkplaats. Steeds als je die stenen ziet, of als je kinderen je vragen wat die stenen daar doen, vertel dan het verhaal over wat God hier heeft gedaan.

Zo wordt herinnering aan wat God heeft gedaan levend gehouden, zodat iedereen weet hoe machtig God is, en waar hij toe in staat is.

Vragen: Hoe herinner jij je de dingen die God heeft gedaan? Vertel je erover? Voedt het je verwachting van God

 

Opdracht: Verzamel stenen die je kunt stapelen. Bespreek met elkaar welke momenten in je leven / jullie samenzijn als community gemarkeerd mogen worden als een moment waarop God er was / een teken gaf of het verschil maakte. Versier de stenen. Schrijf erop waar ze je/jullie aan herinneren. Wat zegt dit over wie God is?