18 april community zondag | Dóór met Pasen (2)

18 april community zondag | Dóór met Pasen (2)

Dóór met Pasen

(Johannes 20,19-31)

Niks over tot de orde van de dag. Geen business as usual. Jezus is opgestaan, en dat maakt alles anders!In het verhaal voor dit weekend staat Thomas centraal. Lees Johannes 20,19-31. We lichten er twee dingen uit:

1.      Thomas zondert zich af.

Terwijl de discipelen meemaken dat Jezus aan hen verschijnt, is Thomas afwezig. Waarom dat zo is staat er niet, maar je kunt het je wel voorstellen. Jezus is dood en dat hakt erin. Hij zondert zich af en kiest ervoor om alleen te zijn met zijn verdriet, of in ieder geval om niet bij de rest te zijn.Punt is alleen dat hij daardoor het wonder mist: Jezus verschijnt aan zijn vrienden. En hij is er niet bij.

Mensen kiezen er soms voor om zich af te zonderen van hun community. Soms te vaak. Omdat ze geen raad weten met hun gedachtes en gevoelens en bang zijn dat niemand hen begrijpt. Omdat ze bang zijn teveel te zijn voor de anderen. Of vul het maar in.

Gespreksvragen: Hoe doe jij dat? Zonder jij je wel eens af van je community? Waarom? Wat als je daardoor iets van Gods aanwezigheid mist? Hoe reageer jij als je merkt dat mensen zich terugtrekken? Laat je het gebeuren, of ga je naar die personen toe? Waarom?

2.      Thomas stelt andere vragen.

Thomas vertrouwt het niet zo wat de discipelen vertellen. Hij kan zien dat ze blij zijn, maar hij wil gewoon de littekens en wonden van Jezus zien en voelen. Thomas is iemand die verder denkt, want als Jezus niet een echt lichaam heeft, en als die littekens verdwenen zijn, dan is het nog maar de vraag of Jezus echt is opgewekt en leeft; dan is er iets anders aan de hand.

Het gebeurt vaker bij Thomas. Je komt hem tegen in Johannes 11 waar hij als eerste lijkt door te hebben dat Jezus naar Jeruzalem moet om te sterven. Hij is degene die zegt: ‘laten we ook gaan om met hem te sterven’ (Johannes 11,16). Zijn doordenken van Jezus’ woorden leidt tot betrokkenheid, tot engagement.

In Johannes 14 leidt een vraag van Thomas (vers 5) tot openbaarmaking van de rol en betekenis van Jezus. De vragen en de gedachtes van Thomas doen er toe. Hij stelt andere vragen, want hij is een denker. En hij trekt conclusies die anderen (nog) niet zien.

Het is oké om te twijfelen en vragen te hebben. Bij Thomas is dat allesbehalve vrijblijvend. Zijn twijfels en vragen zijn er opgericht om de diepte en betekenis van Jezus en zijn opstanding te begrijpen. Het is een expressie van betrokkenheid.

Jezus nodigt Thomas uit om te komen, te zien en aan te raken. Hij ziet en begrijpt Thomas en zijn vragen. Alleen al de uitnodiging is genoeg. En Thomas is de eerste die de conclusie trekt: ‘Mijn Heer en mijn God’. De twijfelaar is de eerste die doorheeft dat door de opstanding het duidelijk is dat Jezus God is. En trekt daar de consequenties uit. Hij is een geëngageerde twijfelaar die bereid is om zich te laten overtuigen.

Gespreksvragen: Hoe ga jij om met vragen en twijfels? Hoe diep gaat het, wil je ook echt een antwoord? Wat doet het in je relatie met God? Hoe ga jij om met mensen die een proces van twijfel en vragen zitten?

Gespreksvragen: Voor Thomas is het belangrijk om de opstanding ook echt te begrijpen (wat niet hetzelfde is als verklaren overigens). Ook Paulus en Petrus spannen zich in om de opstanding van Jezus uit te leggen (zie Romeinen 6,14; 8,1-11;21-39; 1 Korintiërs 15, Filippenzen 3,7-11, 1 Petrus 1,3-13). Hoe belangrijk is het voor jou om de opstanding te begrijpen?