INPUT COMMUNITY-ZONDAG

Community-zondag 15 Mei 2022 I Discovery Bible Study

Elke community zondag doen we in communities en huiskamers samen Discovery Bible Study (DBS). Op elke 3e zondag van de maand is er ook Central DBS: in de Vrije School aan de Beukelsdijk komen we samen om in verschillende groepjes DBS te doen. Klik hier voor meer informatie. 

Bijbelgedeelte DBS: Mattheüs 24:36-44 (NBV ’21)
(onder het bijbelgedeelte vind je de gespreksvragen)

[36] Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. [37] Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. [38] Want zoals men in de dagen voor de vloed at en dronk, trouwde en uithuwelijkte, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, [39] en niemand wist wat er gebeuren zou, totdat de vloed kwam die iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. [40] Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. [41] Van twee vrouwen die met de molensteen aan het malen zijn, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. [42] Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. [43] Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. [44] Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.

_______________________________________________________________________________________________

Afgelopen community-zondagen:

Discovery Bible Study (DBS):

Communityzondag 1 Mei – Mattheüs 24:1-14 (DBS)

Communityzondag 3 April – Mattheüs 27:15-26 (DBS)

Communityzondag 20 maart – Mattheüs 26:47-75 (DBS)

Communityzondag 6 maart – Mattheüs 26:17-35 (DBS)

Communityzondag 20 februari – Mattheüs 8:23-24 (DBS)

Communityzondag 6 februari – Mattheüs 8:1-13 (DBS)

Communityzondag 16 januari – Mattheüs 4:1-11 (DBS)

Communityzondag 2 januari Mattheüs 3:1-8 (DBS)

Communityzondag 19 december – Jesaja 11:1-10 (DBS)

Communityzondag 5 december – Jesaja 9:1-6 (DBS)

Communityzondag 21 november – Marcus 2:1-12 (DBS)

Communityzondag 7 november – Johannes 2:1-12 (DBS)

Klaar voor de start!:

Community zondag 3 oktober – Klaar voor de start!

Community zondag 19 september – Klaar voor de start!

STONES to pass on:

Community zondag 4 juli – Wie is de ander? (vlog)

Community zondag 20 juni – Wie zijn wij? (blog)

Community zondag 6 juni – Wie is God? (vlog)

Dóór na Pasen:

Community zondag 16 mei

Community zondag 2 mei

Community zondag 18 april