INPUT COMMUNITY-ZONDAG

Community-zondagen I Discovery Bible Study

Om de week vieren we community-zondag. In die week komen we op verschillende plekken in de stad samen om Bijbel te lezen a.d.h.v. Discovery Bible Study (DBS).

Open de Bijbel met elkaar en laat de kinderen meedoen door bijvoorbeeld het Bijbelgedeelte na te spelen met lego of playmobiel. Laat hen er een tekening over maken óf speel het gedeelte met jong en oud na (als het hiervoor geschikt is). 

De tekst die de komende communityzondagen centraal staan zijn deel van het jaarthema KERK ZIJN I ZIJN KERK. Gedurende het hele jaar bespreken we met elkaar kernwaarden van Crossroads. Wat hebben de principes die God ons heeft gegeven te betekenen voor ons als volgelingen van Jezus anno 2023? Wat wil God daarin tegen ons zeggen? En hoe geven we dat praktisch vorm in ons dagelijks leven en in ons kerk zijn?

In het najaar lazen we gedeeltes uit de Bijbel die te maken hadden met Toegewijd aan Jezus. Tot aan Pasen lezen we gedeeltes uit de Bijbel die te maken hebben met Leven delen.

De tekst voor de komende tijd, en de community-zondag van 5 februari, is 1 Kor 12:12-27 (BGT):

Christenen vormen samen één geheel

12Het menselijk lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen. En al die verschillende delen vormen samen dat ene lichaam. Net zo vormen wij samen één lichaam, want we horen allemaal bij Christus. 13We zijn allemaal gedoopt. We hebben allemaal die ene heilige Geest gekregen. Dat geldt voor Joden en voor niet-Joden, voor slaven en voor vrije mensen. Wij vormen samen één geheel.

Alle delen van het lichaam zijn nodig

14Een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit veel verschillende delen. 15Stel dat de voet zegt: ‘Jammer, ik hoor niet bij het lichaam, want ik ben geen hand.’ Dat kan de voet wel zeggen, maar een voet hoort toch echt bij het lichaam! 16Of stel dat het oor zegt: ‘Jammer, ik hoor niet bij het lichaam, want ik ben geen oog.’ Dat kan het oor wel zeggen, maar een oor hoort toch echt bij het lichaam! 17Als het hele lichaam alleen maar uit ogen bestond, dan zouden we niet kunnen horen. En als het hele lichaam alleen maar uit oren bestond, dan zouden we niet kunnen ruiken. 18God heeft elk deel van het lichaam een eigen taak gegeven. Precies zoals hij dat wilde.

Alle delen van het lichaam zijn belangrijk

19-20Een lichaam bestaat dus uit veel delen, en al die delen zijn verschillend. Want als ze allemaal hetzelfde waren, zouden ze nooit met elkaar één lichaam kunnen vormen. 21Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig.’ En het hoofd kan niet tegen de voeten zeggen: ‘Ik heb je niet nodig.’ 22Nee, natuurlijk niet! Sommige delen van het lichaam lijken minder belangrijk, maar we hebben ze toch echt nodig.

23Ons lichaam heeft ook delen waarvoor we ons schamen, en delen waarmee we onze behoefte doen. Maar juist voor die delen zorgen we extra goed, en we bedekken ze zorgvuldig met kleding. 24De delen van het lichaam waar we trots op zijn, hebben die extra zorg niet nodig. We zorgen dus extra goed voor die delen van ons lichaam die dat nodig hebben. God heeft dat zo gewild, toen hij de mens maakte. 25Want hij wil niet dat het ene deel van het lichaam zichzelf belangrijker vindt dan het andere deel. Nee, alle delen van het lichaam moeten met elkaar verbonden zijn. 26Als één deel van het lichaam pijn heeft, voelen alle andere delen die pijn ook. En als één deel van het lichaam extra goed verzorgd wordt, genieten alle andere delen daar ook van.

Alle krachten van de Geest zijn belangrijk

27Zo is het ook met jullie. Jullie vormen samen één kerk, ieder van jullie hoort erbij. Want jullie horen allemaal bij Christus.

19 feb I Fil. 2:1-11

5 mrt I Spr. 9:7-11

19 mrt I Mat. 22:35-40

2 apr I Mat. 9:35-10:16

 

_______________________________________________________________________________________________

Afgelopen community-zondagen:

Discovery Bible Study (DBS):

Communityzondag 1 Mei – Mattheüs 24:1-14 (DBS)

Communityzondag 3 April – Mattheüs 27:15-26 (DBS)

Communityzondag 20 maart – Mattheüs 26:47-75 (DBS)

Communityzondag 6 maart – Mattheüs 26:17-35 (DBS)

Communityzondag 20 februari – Mattheüs 8:23-24 (DBS)

Communityzondag 6 februari – Mattheüs 8:1-13 (DBS)

Communityzondag 16 januari – Mattheüs 4:1-11 (DBS)

Communityzondag 2 januari Mattheüs 3:1-8 (DBS)

Communityzondag 19 december – Jesaja 11:1-10 (DBS)

Communityzondag 5 december – Jesaja 9:1-6 (DBS)

Communityzondag 21 november – Marcus 2:1-12 (DBS)

Communityzondag 7 november – Johannes 2:1-12 (DBS)

Klaar voor de start!:

Community zondag 3 oktober – Klaar voor de start!

Community zondag 19 september – Klaar voor de start!

STONES to pass on:

Community zondag 4 juli – Wie is de ander? (vlog)

Community zondag 20 juni – Wie zijn wij? (blog)

Community zondag 6 juni – Wie is God? (vlog)

Dóór na Pasen:

Community zondag 16 mei

Community zondag 2 mei

Community zondag 18 april