INPUT COMMUNITY-ZONDAG

Discovery Bible Study

Eind november hebben we het eerste deel van ons jaarthema afgerond: Worden als Jezus. Dit ging over identiteit, ons denken en karakter. De eerste maanden van 2024 staan we stil bij Leven als Jezus. We zoomen in op twee aspecten die we terugzien in hoe Jezus’ leefde.

De eerste weken stonden we stil bij leven vanuit eenvoud en rust.

De komende weken staan we stil bij leven vanuit verbondenheid. We lezen over dat Jezus zich op bepaalde momenten afzonderde, maar de meeste tijd bracht hij door tussen de mensen. Tot z’n 30e zal dat voornamelijk bij zijn familie en dorpsgenoten zijn geweest. Vanaf z’n 30e koos hij 12 leerlingen uit met wie hij intensief optrok. Jezus leefde als single, hoe belangrijk zijn vriendschappen/community dan? En welke rol spelen je vrienden/community in het volgen van Jezus? Verderop in het Nieuwe Testament lezen we over hoe het huwelijk een afspiegeling is van de relatie tussen Jezus en zijn gemeente. Een prachtig beeld van een relatie waarin wederzijdse liefde, trouw en toewijding de waarden zijn van een levenslange verbintenis. Maar hoe werkt dat in een maatschappij waarin deze waarden niet persé worden gedeeld? En hoe werkt dat als veel van onze tijd en aandacht gaat naar onze kinderen en ons werk? Hoe houden we de liefde levendig?

De tekst voor deze week (12-18 feb) I Johannes 17:20-23

Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld glooft dat U Mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij: Ik in hen en U in Mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat U heb liefhad zoals u Mij liefhad. 

Bijbelgedeeltes voor de komende weken:

26 feb – 3 mrt I Romeinen 12:9-21

11-17 mrt I Johannes 15:12-17

 


Bij Crossroads hebben we 2 centrale samenkomsten per maand. En 2 weken waarin we bewust geen centrale samenkomst organiseren, om ruimte te creëren om elkaar in kleine groepen te ontmoeten en mensen in je netwerk te ontmoeten die Jezus nog niet kennen. Deze 2 ritmes vormen samen de hartslag van ons wekelijks samenkomen wat er per maand als volgt uitziet:

  1. Discovery Bible Study met kleine groep/netwerk (communityzondag)
  2. Centrale samenkomst
  3. Discovery Bible Study met kleine groep/netwerk (communityzondag)
  4. Centrale samenkomst

In de week van communityzondag ontmoeten we elkaar op verschillende plekken in de stad om samen Bijbel te lezen a.d.h.v. Discovery Bible Study (DBS). Dit is geschikt voor mensen met een christelijke achtergrond en mensen die geïnteresseerd zijn en meer willen weten over Jezus.

Open de Bijbel met elkaar en laat de kinderen meedoen door bijvoorbeeld het Bijbelgedeelte na te spelen met lego of playmobil. Laat hen er een tekening over maken óf speel het gedeelte met jong en oud na (als het hiervoor geschikt is).

De teksten die de komende communityzondagen centraal staan zijn deel van het jaarthema …ZOALS JEZUS.

  • Najaar: Worden als Jezus
  • December: Zacharias vs Maria – hoe reageren wij op Gods woorden?
  • Winter: Leven als Jezus
  • Voorjaar: Doen als Jezus