INPUT COMMUNITY-ZONDAG

Discovery Bible Study

 

De tekst voor deze week (29 mei – 4 juni) I  Mat. 11:28-30 (HSV)

28Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. 29Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; 30want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Bijbelgedeeltes voor de komende weken:

18 jun I Marc. 16:15-20 (Crossroadsweekend)

2 jul I 2 Kor. 2:14-16


Bij Crossroads hebben we 2 centrale samenkomsten per maand. En 2 weken waarin we bewust geen centrale samenkomst organiseren, om ruimte te creëren om elkaar in kleine groepen te ontmoeten en mensen in je netwerk te ontmoeten die Jezus nog niet kennen. Deze 2 ritmes vormen samen de hartslag van ons wekelijks samenkomen wat er per maand als volgt uitziet:

  1. Discovery Bible Study met kleine groep/netwerk (communityzondag)
  2. Centrale samenkomst
  3. Discovery Bible Study met kleine groep/netwerk (communityzondag)
  4. Centrale samenkomst

In de week van communityzondag ontmoeten we elkaar op verschillende plekken in de stad om samen Bijbel te lezen a.d.h.v. Discovery Bible Study (DBS). Dit is geschikt voor mensen met een christelijke achtergrond en mensen die geïnteresseerd zijn en meer willen weten over Jezus.

Open de Bijbel met elkaar en laat de kinderen meedoen door bijvoorbeeld het Bijbelgedeelte na te spelen met lego of playmobil. Laat hen er een tekening over maken óf speel het gedeelte met jong en oud na (als het hiervoor geschikt is).

De teksten die de komende communityzondagen centraal staan zijn deel van het jaarthema KERK ZIJN I ZIJN KERK. Gedurende het hele jaar bespreken we met elkaar kernwaarden van Crossroads. Wat hebben de principes die God ons heeft gegeven te betekenen voor ons als volgelingen van Jezus anno 2023? Wat wil God daarin tegen ons zeggen? En hoe geven we dat praktisch vorm in ons dagelijks leven en in ons kerk zijn?

In het najaar lazen we gedeeltes uit de Bijbel die te maken hadden met Toegewijd aan Jezus. Tot aan Pasen lezen we gedeeltes uit de Bijbel die te maken hebben met Leven delen.

Bijbelgedeeltes voor Discovery Bible Study

 

_______________________________________________________________________________________________

Community-zondagen seizoen 2021-2022

Discovery Bible Study (DBS):

Communityzondag 1 Mei – Mattheüs 24:1-14 (DBS)

Communityzondag 3 April – Mattheüs 27:15-26 (DBS)

Communityzondag 20 maart – Mattheüs 26:47-75 (DBS)

Communityzondag 6 maart – Mattheüs 26:17-35 (DBS)

Communityzondag 20 februari – Mattheüs 8:23-24 (DBS)

Communityzondag 6 februari – Mattheüs 8:1-13 (DBS)

Communityzondag 16 januari – Mattheüs 4:1-11 (DBS)

Communityzondag 2 januari Mattheüs 3:1-8 (DBS)

Communityzondag 19 december – Jesaja 11:1-10 (DBS)

Communityzondag 5 december – Jesaja 9:1-6 (DBS)

Communityzondag 21 november – Marcus 2:1-12 (DBS)

Communityzondag 7 november – Johannes 2:1-12 (DBS)

Klaar voor de start!:

Community zondag 3 oktober – Klaar voor de start!

Community zondag 19 september – Klaar voor de start!

STONES to pass on:

Community zondag 4 juli – Wie is de ander? (vlog)

Community zondag 20 juni – Wie zijn wij? (blog)

Community zondag 6 juni – Wie is God? (vlog)

Dóór na Pasen:

Community zondag 16 mei

Community zondag 2 mei

Community zondag 18 april