INPUT COMMUNITY-ZONDAG

Discovery Bible Study

Na Worden als Jezus en Leven als Jezus, staan we de komende maanden stil bij het 3e deel van ons jaarthema: Doen als Jezus.

Hoe en wat deed Jezus? Hoe kunnen we leren om te doen wat Hij van ons vraagt? Hoe kunnen we handen en voeten geven aan de opdracht om discipelen te maken. Wat is onze roeping en rol in de maatschappij/stad waarin wij leven?

De tekst voor deze week (10 – 16 juni) I Lucas 9:23-24 (HSV)

Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden.

Komende weken

7 juli I Lucas 9:1-6

 


Bij Crossroads hebben we 2 centrale samenkomsten per maand. En 2 weken waarin we bewust geen centrale samenkomst organiseren, om ruimte te creëren om elkaar in kleine groepen te ontmoeten en mensen in je netwerk te ontmoeten die Jezus nog niet kennen. Deze 2 ritmes vormen samen de hartslag van ons wekelijks samenkomen wat er per maand als volgt uitziet:

  1. Discovery Bible Study met kleine groep/netwerk (communityzondag)
  2. Centrale samenkomst
  3. Discovery Bible Study met kleine groep/netwerk (communityzondag)
  4. Centrale samenkomst

In de week van communityzondag ontmoeten we elkaar op verschillende plekken in de stad om samen Bijbel te lezen a.d.h.v. Discovery Bible Study (DBS). Dit is geschikt voor mensen met een christelijke achtergrond en mensen die geïnteresseerd zijn en meer willen weten over Jezus.

Open de Bijbel met elkaar en laat de kinderen meedoen door bijvoorbeeld het Bijbelgedeelte na te spelen met lego of playmobil. Laat hen er een tekening over maken óf speel het gedeelte met jong en oud na (als het hiervoor geschikt is).

De teksten die de komende communityzondagen centraal staan zijn deel van het jaarthema …ZOALS JEZUS.

  • Najaar: Worden als Jezus
  • December: Zacharias vs Maria – hoe reageren wij op Gods woorden?
  • Winter: Leven als Jezus
  • Voorjaar: Doen als Jezus