Crossroads 12 juli 2020 | Iets nieuws

Iets nieuws

We konden voor het eerst weer met z’n allen bij elkaar komen. In de buitenlucht weliswaar en met inachtneming van de 1,5m, maar we hebben gezongen en we hebben Avondmaal gevierd! In dit gedeelte vind je de outline van het praatje (en in het filmpje de gesproken uitgebreidere versie). Het gaat over wat we geloven dat voor het komende seizoen belangrijk gaat zijn.

Een streep zetten

We hebben allemaal dingen meegemaakt tijdens de afgelopen maanden. Wees je daar bewust van. Zijn er dingen van je afgenomen in dit seizoen, of eigenlijk: geroofd? Benoem het, treur erover, en geef het aan de Vader.

Heb je dingen ontvangen, van de Vader? Benoem het en dank God.
Neem de tijd om dit te onderzoeken, te delen, tegen God te zeggen.
Om vervolgens een streep te zetten, want er gaat iets nieuws komen

Uitzien naar het nieuwe dat God doet

Jesaja zegt namens God:

Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?’ (Jesaja 43,19a).

Hij vestigt de aandacht op wat gaat komen, wat God gaat doen. ‘Iets nieuws’ is niet meer van hetzelfde, niet iets wat je al had en al kende en mee vertrouwd was. Anders zou het niet nieuw zijn.

Het is goed om dit op Crossroads toe te passen, en ook breder: de kerk in Rotterdam. Voor elke geloofsgemeenschap geldt op dit moment dat – ook al zouden we dat nog zo graag willen – we kunnen zeker een jaar niet terug naar de oude situatie van kerk-zijn, van diensten, naar hoe we ‘vroeger’ aanbidding deden. Dat kun je jammer vinden en je dat laten bepalen. Maar je kunt ook uitkijken naar wat er gaat komen.

Betrek dat ook eens op de afgelopen tijd. Ben je tevreden met hoe je zelf als volgeling van Jezus aanwezig was in deze tijd? Ben je tevreden hoe we met elkaar als Crossroads aanwezig en zichtbaar waren in Rotterdam in deze tijd van crisis? Of viel het eigenlijk tegen? Hoe je er ook tegenaan kijkt: zet een streep. Voorafgaand zegt Jesaja:

Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten’ (Jesaja 43,18).

Het is nodig om die streep te zetten, om wat goed was en wat niet goed was te markeren en achter te laten. Anders blijft het jouw gedachten en jouw leven bepalen, en komt er geen blik op het nieuwe dat God doet.

Vernieuwing van mind-set

Het vraagt een nieuwe manier van denken, van kijken. Een ‘nieuwe gezindheid’ noemt Paulus dat:

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is’(Romeinen 12,2).

Alleen door je mind-set te vernieuwen kun je ontdekken wat God doet en hoe hij jou erbij betrekt. De bal ligt bij jou en je bereidheid om je mind-set te veranderen.

In de afgelopen maanden hebben we als thema ‘Aanbidding’ gehad. Toen kwam de tekst langs die hier aan voorafging:

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u’ (Romeinen 12,1).

Een vernieuwing van mind-set komt niet uit de lucht vallen; het begint met de bereidheid om jezelf beschikbaar te stellen voor God en wat hij wil gaan doen. Het woord ‘offer’ valt – het vraagt dus offerbereidheid. Het gaat je iets kosten, of wellicht best veel.

Een weg door het onbekende

We gaan een nieuwe fase in. Deze fase mogen we ingaan als community – met elkaar. Misschien is dat ook het nieuwe eraan, dat we beseffen dat we niet slechts als individuele gelovigen aan de bak moeten, maar dit met elkaar moeten doen. In ieder geval zegt God in de aankondiging dat hij iets nieuws gaat doen het volgende:

‘Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis’ (Jesaja 43,19b).

Voor ons ligt een ogenschijnlijk onbegaanbare weg. Er is geen structuur, alleen wildernis. En God creëert een weg om te gaan. Wil je terug naar hoe het was? Het zit er niet in. Wil je mee met het nieuwe dat God gaat doen? Zeg er ‘ja’ tegen, zeg ‘ja’ tegen hem. Neem er deze zomer voor om dat ook bewust met God te bespreken. Fijne zomer!