Het échte geluk – deel 3: Vriendelijk zijn

‘Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan hen zal God de aarde geven.’ (Matteüs 5:5)

#Doeslief

In deze ‘zaligspreking’ gaat het om vriendelijkheid of zachtmoedigheid zoals andere vertalingen het noemen. Een relevant thema gezien de ‘verhuftering’ van de samenleving en het tegengeluid van Sire in #Doeslief.

Psalm 37

Deze zaligspreking is een citaat uit Psalm 37. In deze psalm lees je dingen als:

  • Erger je niet aan slechte mensen
  • Vertrouw op de Heer en doe het goede
  • Zoek je geluk bij de Heer
  • Leg je leven in de handen van de Heer
  • Blijf kalm en wacht op de Heer
  • Wind je niet op, laat je woede varen

De basis voor deze vorm van vriendelijkheid is een vertrouwen op Gods goedheid en Zijn beheersen van de situatie.

Mozes

Van Mozes wordt gezegd dat hij de meest zachtmoedige mens was op de hele aarde. (Numeri 12:3) Toch was hij dat niet altijd. Eerder sloeg hij uit woede een Egyptenaar dood. Het lijkt wel of Mozes die 40 jaar in een woestijn met koppige schapen nodig had om gevormd te worden in vriendelijkheid/ zachtmoedigheid.

Vraag: Wat gebruikt God in jouw leven als woestijn en koppige schapen om je te vormen in vriendelijkheid?

 Vraag: Welk onrecht raakt je zo dat het moeilijk voor je is om vriendelijk te blijven? Hoe zou vriendelijkheid eruitzien in die situatie?

 Jezus

Jezus zegt van zichzelf: Kom tot mij en leer van mij dat ik zachtmoedig ben (Matteüs 11:29) Dit is een uitnodiging om bij hem te komen en zachtmoedigheid van hem te leren. Hij wil de weg banen, laten we achter hem aangaan!

Zacht voor Gods woord

N.a.v. Jakobus 1:21 Ontvankelijk zijn voor het woord van God en bereid je te laten vormen. In tegenstelling tot traag of zelf hard zijn van hart.

Vraag: Wat brengt God (steeds) onder je aandacht? En hoe reageer je hierop?

 Vriendelijkheid om eenheid te bewaren

N.a.v. Efeziërs  4:2,3 Vriendelijk zijn en elkaars fouten verdragen om de eenheid te bewaren. Als volgers van Jezus botsen we onderling weleens. Vriendelijkheid is nodig om er met elkaar uit te komen en te kunnen blijven functioneren. ‘Doe je uiterste best’ Er staat blijkbaar wat op het spel!

Vraag: Waar/ wanneer/ met wie botst het onderling als volgers van Jezus? Hoe ziet vriendelijkheid eruit in die situatie? Vraag Jezus om je voor te gaan! 

De belofte

‘God zal hen de aarde geven.’ Een belofte dat we de nieuwe aarde zullen erven. Maar ook al een principe voor nu: Door vriendelijkheid/ zachtmoedigheid ontstaat er ruimte voor God om zijn Koninkrijk uit te breiden, in ons en door ons heen. Misschien kun je daarvan al voorbeelden delen, ik ben benieuwd.

Met vriendelijke groet!

De live-registratie van de samenkomst kun je alleen via de scipio-app bekijken (alleen voor bondgenoten van Crossroads Rotterdam en andere betrokkenen).