Geef ons heden ons dagelijks wc-papier…

Ontdek hoe mooi het ‘Onze Vader’ is om te bidden, juist in deze tijd!

We worden massaal stilgezet. Dat een virus aan de andere kant van de wereld ons leven in korte tijd zó zou beïnvloeden had niemand verwacht. En dat het coronavirus voor veel mensen géén onschuldig griepvirus is, dringt steeds meer door. We worden gedwongen om anders te leven en andere prioriteiten te stellen. We zijn stilgezet.

Voor sommigen van ons zal het een uitdaging zijn om de plotseling ontstane rust niet als bedreiging te ervaren. Voor de gezinnen met kinderen zal het een uitdaging zijn om te midden van het thuiswerken, homeschool en andere ballen die hoog moeten worden gehouden überhaupt rust te vinden.

Hoewel deze nieuwe situatie grote uitdagingen met zich meebrengt, zie ik ook een voordeel: we hoeven ons niet meer af te vragen of en hoe we onze 40 dagen bezinningstijd richting Pasen moet invullen. Nou ja, een paar belangrijke do’s en don’ts zijn voor ons in ieder geval bepaald. Wat voor veel mensen geschrap in agenda’s heeft opgeleverd. En dat geeft ruimte. Voor mensen met essentiële beroepen is het misschien drukker dan ooit. Mag ik een suggestie doen voor wat invulling van de ontstane ruimte? Een suggestie die óók bruikbaar is in tijden van extreme drukte of als je je door de hele situatie rondom het coronavirus overweldigd voelt.

Ik ben namelijk enthousiast over het gebed dat Jezus aan zijn leerlingen gaf: het ‘Onze Vader’ (Matt. 6:9-13). Weet je dat het een prachtig gebed is dat handvatten geeft om voor concrete situaties te bidden? Je kunt er alles in kwijt, ook je zorgen om wc-papier bijvoorbeeld… 😉 Hieronder vind je een aantal vragen die je daarbij kunnen helpen. Je kunt de antwoorden uitspreken in een gebed naar God. Maar sta vooral zelf open voor de Heilige Geest en geef het gerust een andere invulling als je merkt dat het beter past.

GEBED

Onze Vader in de hemel

Wat betekent het voor mij dat God Vader is? Ervaar ik zijn bescherming en veiligheid in deze onrustige en onzekere tijd? Wat zou ik mijn hemelse Vader willen vragen? Vanuit de hemel overziet hij deze wereld en alles wat er gebeurt. Hoe zou Hij kijken naar hoe de ziekenhuizen zich voorbereiden op wat komen gaat? Hoe zou Hij kijken naar de onrust onder de mensen?

Laat uw naam geheiligd worden

God maakt zichzelf bekend met de naam JHWH (Jahweh). Dat betekent ‘Ik ben er’ of ‘Ik zal er zijn’. Wat zegt zijn naam mij in deze onrustige tijd? Waarin wil ik God eren? Waarin ervaar ik diep respect voor Hem?

Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel

Voor welke situaties in mijn omgeving verlang ik dat het koninkrijk van God komt en zijn wil wordt gedaan? Voor welke gebieden in mijn eigen leven verlang ik naar doorbraken van Gods koninkrijk?

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben

Of wc-papier, rijst, of… Voor welke (voorraad aan) levensmiddelen kan ik God danken? Welke zorgen houden me bezig? Hoe kan ik leren om bij de dag te leven? Wat kan ik doen voor anderen om hen te laten ervaren dat God voor hen zorgt? (Om te groeien in vertrouwen: lees Matt. 6:25-34)

Vergeef ons onze schulden

Waarin ben ik tekortgeschoten richting God, anderen en mijzelf? Waarin was ik ongeduldig of had ik mijn oordeel al klaar? Wat betekent het om vanuit genade te leven?

Zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was

Welke mensen hebben mij onlangs bewust of onbewust iets aangedaan? Spreek vergeving uit.

En breng ons niet in beproeving

Waarin ervaar ik op dit moment uitdagingen, verleidingen of beproevingen? Wat doet dat met mij? Waarin wil ik sterk staan? Wat heb ik nodig van God?

Maar red ons uit de greep van het kwaad

Waarin ervaar ik het kwaad? Coronavirus? Angst?

Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.

Wat betekent het dat God – naast Vader – ook Koning is? Voor mijzelf? Voor de situaties om mij heen i.v.m. het coronavirus?

 

Benieuwd naar hoe je het ‘Onze Vader’ nog meer kunt bidden? Lees Hoofdstuk 11 uit het boek Een cultuur van discipelschap.

(Breen, M., 3DM Team, (2013) Building a Discipling Culture. Vertaling in opdracht van Nederland Zoekt: Een cultuur van discipelschap.)