Bijeenkomst veertigdagentijd

Vanaf woensdag 2 maart tot Pasen is de Veertigdagentijd, of de Lijdenstijd. Al eeuwenlang is dit de tijd waarin christenen zich meer dan ooit richten op het lijden en sterven van Jezus in al zijn facetten.

Vaak is dit ook een tijd van vasten – een geestelijk discipline die onder christenen altijd gangbaar is geweest en die de laatste tijd weer meer aandacht krijgt. Bij Crossroads Rotterdam willen we hier ook aandacht aan geven, en mensen die wel willen vasten maar nog niet weten óf en hoe, helpen om dit vorm te geven.

In deze periode komen we elke woensdag van 20.00-21.00 samen in de 24-7 Prayer gebedsruimte (Heemraadsingel 221). Om ons te richten op Jezus, stil te worden en elkaar te bemoedigen en zegenen in de weg naar Pasen – of je nu vast of niet.

Als je je verder wilt oriënteren op wat vasten is: vier jaar geleden deelden we een 7-delige blog-reeks over vasten, die hier begint.