DISCIPELSCHAP

‘We want to lower the bar of how church is done and raise the bar of what it means to be a discipel’ –  Neal Cole

‘We seem to make church complex and discipleship too easy’ – Alan Hirsch

Vanuit Crossroads Rotterdam is een aantal Crossroads Missional Communities (CMC’s) gestart. Dat is een heel zichtbare verandering van de structuur van Crossroads Rotterdam. Tegelijkertijd streven we ook naar een cultuur van discipelschap. Dat is in eerste instantie minder zichtbaar, maar minstens zo belangrijk als de manier waarop we onszelf organiseren. Eigenlijk is een CMC een expressie van een proces van discipelschap, of anders gezegd: discipelschap is het fundament van een CMC.

Wat is een discipel?

Een discipel is letterlijk ‘een leerling’. In onze context betekent dat een discipel iemand is die van Jezus wil leren; de dingen die hij doet, de woorden die hij spreekt, de manier waarop hij omgaat met God, de Vader.
Om een discipel te zijn kun je naar toespraken luisteren of veel boeken lezen, maar dan mis je een vitaal element, namelijk dat discipelschap een life on life – proces is. Het element van imitatie (navolging, nadoen) is essentieel voor discipelschap. Hiervoor is het belangrijk dat iemand samen met je optrekt.

Proces

Als je kijkt naar hoe Jezus discipelschap met de twaalf vormgaf dan zit er een bepaalde lijn in: ‘ik doe, jullie kijken’ > ‘ik doe, jullie helpen’ > ‘jullie doen, ik help’ > ‘jullie doen, ik kijk’. Met andere woorden: hij gaat met zijn discipelen een proces in waarin hij steeds meer hen betrekt, hen dingen laat nadoen en hen steeds meer verantwoordelijkheid geeft.
Het leven van een discipel is meer dan gevoed en verzorgd te worden; het is het gericht zijn op de dingen die Jezus doet en het ingaan op de uitnodigingen en uitdagingen van Jezus. Dat houdt dus in dat je je committeert om van hem te leren en dat je daarna ook anderen wilt leren wat het leerling van Jezus zijn inhoudt.
Het proces van discipelschap wordt misschien wel het best beschreven in Marcus 1,15 als Jezus zegt: “De tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws”. Hier zijn twee kernwoorden van belang: inkeer en geloof.

Inkeer

Tot inkeer komen (‘je bekeren’ staat er in oudere vertalingen) betekent ‘verander de manier waarop je denkt’. We mogen Gods principes en beloften in de bijbel impact laten hebben op ons leven, ondanks twijfel, teleurstelling en falen. In dat proces zijn observatie, reflectie en discussie sleutelwoorden. Het houdt in dat je je laat omringen door mensen met meer geloof dan jij en de beloftes uit de bijbel. En het houdt in dat je bereid bent om tot inkeer en ommekeer.

Geloof

Geloof betekent ‘met je volle gewicht leunen op’. Het maakt dat je stappen zet en handelt naar de nieuwe manier van denken die je hebt aangenomen. Een discipel verandert niet alleen maar van mening, maar verandert in de dingen die hij/zij doet; het is de uiterlijke expressie van de vernieuwde innerlijke doelgerichtheid. We geloven dat dit het beste tot zijn recht komt in community met anderen, zodat we onszelf accountable maken en elkaar steunen als we in geloof stappen zetten in alle verschillende gebieden van ons leven: anderen dienen, God vertrouwen met ons geld, veranderen thuis en op het werk, het delen van het goede nieuws, bidden voor de zieken, etc. In dit verband zijn plan, leg rekenschap af en doe de sleutelwoorden.

Twee vragen

Discipelschap kan eigenlijk tot twee vragen worden teruggebracht: ‘Wat zegt God tegen jou?’ en ‘Wat ga je er mee doen?’. In essentie is dit hoe Jezus leefde. Hij zei dat hij niets anders deed dan wat hij de Vader had zien doen (Johannes 5,19).
Het helpt ons intentioneel te zijn. Het gaat om het opbouwen van een gewoonte van leren door te leven als een discipel van Jezus en om dit in de praktijk te brengen in de kracht van de heilige Geest, door accountability en community met anderen.

“De kerk bouwt geen discipelschap: discipelen bouwen de kerk.
De doel van de kerk is discipelschap: de kerk is het effect van discipelschap.”

Gods stem verstaan
We geloven dat iedere volgeling van Jezus Gods stem kan verstaan (vgl. Johannes 10, 3.14.16). Dat vraagt ‘oefening’ en dat is iets wat we samen kunnen doen, om samen te leren luisteren naar de heilige Geest. De heilige Geest is uiteindelijk degene die overtuigt en laat zien waar hij wil dat we heen gaan.

Huddles

We zijn gestart met ‘huddles’. Een ‘huddle’ is een moeilijk vertaalbaar woord. Het wordt o.a. gebruikt in de sportwereld. Een team kruipt dicht bij elkaar om instructies door te nemen, strategie te bepalen en elkaar aan te sporen. In de natuur blijkt dat  pinguïns in een ‘huddle’ een soort roulatiesysteem te hebben om te zorgen dat ze om de beurt op kunnen warmen.
Wat wij beogen met ‘huddles’ is om, in eerste instantie, de leiders van de Crossroads Missional Communities te helpen om te komen in een lifestyle van discipelschap. Iemand kan tenslotte alleen een leider zijn als hij/zij zelf een discipel is. Een ‘huddle’ bestaat uit 5 – 8 mensen, die op uitnodiging in deze ‘huddle’ komen. Zij trekken 6 – 12 maanden met elkaar op, en committeren zich ook aan elkaar, waarna zij zelf een ‘huddle’ zullen starten in hun CMC. Centraal staan de vragen: ‘Wat zegt God tegen jou?’ en ‘Wat ga je er mee doen?’, de essentie van discipelschap.
We zijn hier nog maar recent mee gestart en zijn benieuwd naar de vruchten
Meer info kun je krijgen door een mailtje te sturen naar discipelschap@crossroadsrotterdam.nl