De stad vernieuwen: hoe dan?

Afgelopen zondag 26 januari was het tijd om concreet aan de slag te gaan met het thema “Voor de vernieuwing van de stad”. In drie tracks kon je kiezen om vanuit je eigen persoonlijkheid, weg met God en context te kijken naar hoe vernieuwing van de stad er voor jou uit kan zien.

5Q
De vijf ‘bedieningen’ (zoals we lezen in Efese 4) zijn er om op verschillende manier “de kerk van Christus sterk te maken” (Efese 4: 12, BGT). De kracht komt door de samenwerking tussen die verschillende rollen, die Jezus aan Zijn kerk geeft. Alan Hirsh noemt dit 5Q (als aanvulling op IQ of EQ). Omdat die verschillen nodig zijn voor het opbouwen van de kerk, is het ook de moeite waard om met die verschillende ‘brillen’ eens naar het vernieuwen van de stad te kijken. Elke bediening let weer op andere dingen en brengt een ander, noodzakelijk element aan. In deze track hebben we dit samen verkend en dit bracht een mooie ‘waaier’ tot stand van welke noden gezien werden en wat deze rol daarin kan bijdragen.

  • Apostelen: zijn de starters, drijvende krachten achter social enterprises, nieuwe communities. Ze zien nieuwe mogelijkheden door actief te zijn op scholen of op werk.Kortom: ze leggen het duurzame grondwerk voor de vernieuwing.
  • Profeten: zijn hard nodig omdat ze echt een geestelijke antenne hebben: ze zien wat God al aan het doen is en wat Zijn hart raakt. Ze kijken met andere ogen en zien hoe Gods waarheid zegen kan zijn. Dat geeft richting voor gebed voor de kerk / community!
  • Evangelisten: Het raakte deze groep dat er tegenwoordig zoveel ‘evangelies’ zijn en dat de “ruis” rondom het Goede Nieuws zo groot is. Evangelisten helpen de groep om Jezus’s evangelie op eigentijdse manier te vertellen en elke christen te helpen om dit te kunnen ‘pitchen’.
  • Herders: Deze groep is van alle rollen van nature het meest gericht op de zorg voor elkaar. Maar daarmee zien ze ook juist de zorg die nodig is voor de stad. Ze hebben echt een antenne voor mensen die het moeilijk hebben en weten heel goed hoe de kerk daar een antwoord voor kan zijn. Specifiek werd eenzaamheid genoemd als iets wat een grote nood is in Rotterdam.
  • Leraren: De denkers. Ze analyseren veel en stellen andere vragen. Ze weten daarmee andere inzichten te geven, die niet altijd zomaar aan de oppervlakte liggen. Een echte aanwinst voor de andere rollen om juiste keuzes te maken.

Vanzelfspreken is er nog veel meer te benoemen, maar het mag hopelijk duidelijk zijn dat als een groep die elkaar ‘toerust’ (Efese 4:12, NBV) vanuit deze rollen, de ‘fullness of Christ’ (Efese 4:13, NIV) zeker zal kunnen tonen aan Rotterdam!

Stil worden voor de stad
Bewogenheid met de gebrokenheid in de stad laat iets van Gods hart zien voor de mensen in Rotterdam. Die gebrokenheid kan een gevoel van machteloosheid teweeg brengen (ik kan niet alle problemen oplossen), maar ook een schuldgevoel (doe ik wel genoeg voor anderen?). Jezus was niet altijd beschikbaar wanneer mensen dat van Hem vroegen. Hij trok zich regelmatig terug op een eenzame plek om met Zijn Vader te praten om dan pas weer op pad te gaan. We mogen ontspannen en in alle bescheidenheid meewerken met wat God wil doen om deze stad te vernieuwen en we mogen God God laten zijn. Hij is het die voor vernieuwing zorgt. Vraag God gewoon hoe jij vandaag met Hem mag meewerken. Denk niet te moeilijk over vernieuwing: alleen al een vriendelijk woord kan heel kostbaar zijn.

Er op uit
Andere groepen zijn echt de stad in gegaan. Met Gods ogen naar de stad kijken en Gods boodschap uitspreken over de stad. In woorden of – door de jongere Crossroaders – in teksten op de stoep, wat zelfs op twitter opgepikt werd!

De stad werd zelfs – door het opruimen van de nodige rommel op straat door deze Large Ones – echt een stukje vernieuwd!

Jezus volgen. Met elkaar. In alles. Voor de vernieuwing van de stad…