De bouwput van Crossroads Rotterdam (7)

shutterstock_203508226Als ik de stationshal van het nieuwe Rotterdam CS binnenloop, komen de nostalgische foto’s van het vorige station, die ik onlangs zag, weer op mijn netvlies. Terwijl ik de bedrijvigheid op de bouwput zie, vraag ik me af hoe lang dit gebouw zal blijven staan. Immers, in Rotterdam wordt geen enkel gebouw voor de eeuwigheid gebouwd – ook stadsiconen zijn hun voortbestaan nooit zeker.

Als een missional community start, weten we, dat die ook niet eeuwig zal bestaan. Een voorbeeld is onze missional community Urban Potentials. De initiatiefnemers van deze community zagen de gevolgen van de afwezigheid van vaders bij jongeren die zij op straat ontmoetten. Het raakte hen en ze merkten dat Psalm 68:6 steeds bij hen terugkeerde: ‘Vader van wezen’. Vanuit deze bewogenheid zijn zij gaan zoeken hoe zij de bewogenheid van de ‘Vader van wezen’ konden laten zien aan ‘verweesde jongeren’ in Rotterdam.

Ons uitgangspunt voor een missional community is dat het klein genoeg moet zijn om als leden dezelfde visie te hebben, en groot genoeg om er iets aan te doen. Binnen Crossroads Rotterdam hebben de initiatiefnemers platform gekregen om mensen met een vergelijkbare bewogenheid de kans te geven aan te haken. Met ongeveer twaalf mensen zijn zij toen verder gegaan met hun zoektocht.

Ieder communitylid wist waar hij of zij aan toe was; meedoen betekent dat je iedere week contact hebt – echt contact – met een jongere. Biddend zijn zij op zoek gegaan naar waar te beginnen. Een deel kwam uit bij aansluiting bij een buddyproject voor jongeren die via reclassering terugkeren in de maatschappij. Een ander deel kwam uit bij een buddyproject voor tienermoeders. De leden ondersteunen elkaar en proberen waar mogelijk gezamenlijke activiteiten te ondernemen.

Het wordt nu interessant waar we gaan uitkomen met de Urban Potentials. Omdat een gedeelde bewogenheid – het hart van de Vader van wezen – zich nu concreet vertaalt naar optrekken met twee verschillende ‘soorten’ jongeren, zien we eigenlijk een community met twee kernen. De mensen zijn aan elkaar gehecht geraakt, maar de keuzes die mensen maken op basis van hun bewogenheid – zoals verhuizen naar een minder comfortabele wijk – maakt dat we moeten gaan denken over het opdelen van deze groep in twee communities rond deze twee kernen.

Meer informatie over het werken met ‘missional communities’:  www.nederlandzoekt.nl

Eerder verschenen als onderdeel van een serie in IDEA 3-2013, magazine van de Evangelische Alliantie over missionaire gemeenteopbouw – www.ea.nl