De bouwput van Crossroads Rotterdam (6)

shutterstock_205045069Als mensen mij vragen hoe het met Crossroads Rotterdam gaat, moet ik altijd even nadenken wat ze precies bedoelen. Willen ze weten hoeveel kerkgangers we hebben? Aantal leden? Aantal activiteiten? Aantal missional communities? Dat laatste vooral, want dat was toch het ding dat we gingen doen en waarvoor de hele kerk op schop ging. Allemaal om de beweging naar missional communities mogelijk te maken en om duidelijk te maken aan iedereen: deze kerk draait om Gods missie in Rotterdam.

Aantrekkingskracht
Als je van de buitenkant naar ons kijkt, zul je zien dat onze aantrekkingskracht op de shoppende kerkganger aan het verminderen is. Wel zie je mensen die de moeite nemen om ons werkelijk te leren kennen en onderzoeken of ze met ons willen meedoen in onze missie. Maar in getallen zitten we met minder mensen dan voordat we dit avontuur ingingen. We hebben nu missional communities gericht op “jongeren die een duwtje in hun rug kunnen gebruiken” en “zoekers die aanschuiven aan de keukentafel”.

De vraag die in de missional communities aan het opkomen is: zijn we als community wel echt een extended family met een gezamenlijke missie waaraan we allemaal gecommitteerd zijn en onze bijdrage willen leveren? Het zou zo maar kunnen dat mensen bij de ene community binnenkort tot de conclusie komen dat ze meer met zichzelf bezig zijn dan met de missie en dat stoppen dus een reële optie is. Bij een andere community zou dezelfde vraag juist kunnen leiden tot de geboorte van een nieuwe missional community vanuit de bestaande.

Gods missie
Uit het zicht zien we een brede beweging ontstaan van mensen die zich committeren aan een proces van discipelschap: mensen die willen leren te zijn zoals Jezus en de dingen te doen die Hij deed. Mensen vragen zich niet meer af of mission in hun leven past, maar hoe zijn hun leven om de missie die God hen geeft heen kunnen vormgeven. Op dat fundament kunnen we bouwen. Maar het is net zo zichtbaar als de heilpalen onder het station. En niemand die daarnaar vraagt.

Meer informatie over het werken met ‘missional communities’:  www.nederlandzoekt.nl

Eerder verschenen als onderdeel van een serie in IDEA 2-2013, magazine van de Evangelische Alliantie over missionaire gemeenteopbouw – www.ea.nl