De bouwput van Crossroads Rotterdam (1)

shutterstock_191671736Missional communities
Het is een beeld dat ik steeds voor ogen houd in het proces van transitie waar we met Crossroads Rotterdam aan zijn begonnen. Een verandering die er toe moet leiden dat we, in plaats van verder uitdijen rondom de dienst op zondag, gaan uitgroeien tot een familie van missional communities in Rotterdam: groepen van twintig tot vijftig mensen elk met een specifieke missie in de samenleving. Deze omvorming betekent dat er dingen gaan stoppen, soms dingen die heel dierbaar zijn geworden. Het betekent dat er dingen gaan veranderen, dat er iets nieuws gaat komen dat nog niet zichtbaar is, hooguit wat contouren. En dus bevinden we ons in een overgangssituatie, met alle onzekerheid, onduidelijkheid en onrust die daar bijkomt.

Effectiviteit
Het is een lang proces waarvoor we hebben gekozen, een proces dat begon met de constatering dat we in missionair opzicht niet effectief genoeg waren, ook al zit er een stijgende lijn in het aantal bezoekers van de diensten. Er was altijd veel verlangen om missionair te zijn, maar het vertaalde zich te weinig in daden of impact. Dat bracht ons tot bezinning, tot het opnieuw luisteren naar God en daarna, het ons geleid weten om missional communities te bouwen in de stad.

Consequenties
Dit is een keuze waarvan we beseffen dat de gevolgen ingrijpend zijn en dat we er mensen door kwijt kunnen raken. Zomaar wat consequenties van deze stap: voortaan gaan niet meer de meeste middelen en menskracht naar de dienst, kringen en andere goede dingen, maar naar mission. We organiseren ons niet langer meer rondom ‘de eredienst’, maar rondom missionaire passie en focus. We stoppen geen energie in nog grotere en betere bands en andere toeters en bellen, maar kiezen voor downsizen, om mensen vrij te zetten voor missional communities.

Dit lijkt nogal rigoureus en dat is het misschien ook wel. Maar we weten ook waarom we het doen: omdat we het Koninkrijk van God willen zien doorbreken in Rotterdam en daar een onderdeel van willen zijn. Ook als dat betekent dat wij moeten veranderen.

Overgenomen uit IDEA 1-2012, magazine van de Evangelische Alliantie over missionaire gemeenteopbouw – www.ea.nl