Dag 5: Ik zal opmerkzaam zijn en luisteren naar de gebeden (2 Kronieken 7,11-22)

Dag 5: Ik zal opmerkzaam zijn en luisteren naar de gebeden (2 Kronieken 7,11-22)

‘Wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. Ja, ik zal opmerkzaam zijn en luisteren naar de gebeden die vanaf deze plaats tot mij worden gericht.’ (2 Kronieken 7,14-15)

Koning Salomo heeft een tempel gebouwd, helemaal ingericht en feestelijk ingewijd en God bevestigt hem dat dit een plek is om hem te ontmoeten. Alleen één ding nog: die ontmoeting is geen automatisme. Inkeer, nederigheid, de vraag om vergeving en je afkeren van verkeerde wegen zijn nodig. En God belooft dan te luisteren, te vergeven en te genezen.

Wanneer je je eigen speciale plek gecreëerd hebt om tijd met God door te brengen, dan is het misschien ook nu het moment om deze stappen te zetten: tot inkeer komen (je bekeren), trots inwisselen voor nederigheid tegenover God, belijden van die dingen waarin je tegen God bent ingegaan.

Laat God daar ook in spreken en dingen in aanwijzen.


Wees eerlijk. Vraag God om vergeving. Doe dit voor jezelf, maar ook voor je community, voor Crossroads Rotterdam, en misschien ook wel voor de stad of dat deel van de stad waartoe je je geroepen weet.