Dag 28: Op één lijn met de heilige Geest (Handelingen 15,1-33)

Dag 28: Op één lijn met de heilige Geest (Handelingen 15,1-33)

‘Want het heeft de heilige Geest en ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen’. (Handelingen 15,28 HSV)

Soms ben je het niet met elkaar eens en als je geen goed kader hebt om met verschil van inzicht om te gaan kun je gedoe krijgen. En dat is wat er gebeurde in Antiochië. Er kwamen veel niet-Joden tot geloof en sommigen vinden dat deze mensen zich moeten laten besnijden en de wet moeten houden: ze moeten Joods worden, net als zij. Paulus en Barnabas zijn het daar niet mee eens en het gaat er heftig aan toe. Samen met nog wat anderen worden ze naar Jeruzalem gestuurd om daar een knoop door te laten hakken door de leiders in Jeruzalem.

Maar daar gaat het er ook weer fel aan toe. Dan krijgt Petrus het woord en hij vertelt wat hij ziet en ervaart. Vervolgens vertellen Paulus en Barnabas wat zij God hebben zien doen. Dan vertelt Jacobus wat de lijn van Gods Woord is.

Er volgt een besluit van de apostelen en de oudsten in overleg met de gehele gemeente (vs 22). Dat besluit is eensgezind genomen (vs 25) en ook in eensgezindheid met de heilige Geest. ‘Het heeft de heilige Geest en ons goed gedacht’ is de opvallende formulering (vs 28). Stel je voor: het heeft de heilige Geest goed gedacht, maar wij hebben er moeite mee. Ga je mee met wat de heilige Geest zegt of probeer je wat Gods Geest zegt jouw kant op te duiden?

Het is een mooi staaltje besluitvorming over een kwestie die uiteindelijk veel impact op de verspreiding van het Evangelie en de uitbreiding van het Koninkrijk van God zal blijken te hebben. Dit is echter de korte termijn: als de mensen in Antiochië de uitkomst horen dan leidt dat tot diepe vreugde (vs 31), bemoediging (vs 32) en vredewensen (vs 33). En inhoudelijk komt er een besluit uit dat de zaak terugbrengt tot de kern (vs 28-29).

In het zoeken naar wat vindt God belangrijk voor Crossroads Rotterdam is dit verhaal een mooie spiegel. Vreugde, eenvoud, eenheid en vrede als markers voor de uitkomst. Het luisteren naar elkaar, naar wat in de bijbel staat en zicht op wat God aan het doen is als elementen om te horen en een besluit op te baseren.

Als je een keuze moet maken, of als je betrokken weet bij de keuzes van je community / wijkgroep vraag God of je alles gehoord hebt wat je moet horen. Heb je de mensen laten spreken die iets te melden hadden? Heb je in de bijbel overeenkomstige situaties ontmoet? Heeft de heilige Geest je op bepaalde dingen gewezen. Bij het maken van keuzes: brengt het vreugde? Brengt het eenheid? Brengt het vrede?